Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
was) geen twijfel (aan) of de zware steen van den
haard was hem, bij net nederdalen, op zijn hoofd ge-
worpen, en dat was slechts het werk der oude.
Terwijl eenigen te vergeefs hun best deden om
den doode in 't leven terug te roepen, klom Howard,
gevolgd van de anderen, weder op, om zich van de
oude meester te maken. Zij bood (6) geen tegen-
stand {q), maar zij sloeg weldra met een afschuwelijk
gelach in hare handen, terwijl zij met eene zegepra-
lende houding naar den kuil (7) wees (r).
— Ha, ha! schurk, riep zij uit, gij wildet ons in
de gevangenis zien versmachten (8), gij hebt nu, hoop
ik (9), voor altijd de oogen gesloten I Ik voorzeicle
het u sedert lang (\0)j dat een verradershart een bloe-
denden kop draagt; cn nu ligt (11) uw lijk daar om
het te bewijzen, ellendeling, ^lemcene (12) aanbrenger !
Sta nu op, loop en ga aan hen, die het regt hebben {\d),
zeggen dat gij in de bergen de branderij van Geor-
die ontdekt hebt, misschien zult gij een aandeel (5)
van de opbrengst ontvangen !
(6) opposer. (7) fosse, f. (8) pourrir. (9) il faut Tespérer. (10)
de longue date. (11) être étendu. (12) vil. (13) a qui de droit.
(g) Ne dites jamais: offrir de ta résistance,
(r) Montrer est un verbe actif: »>îaar iets wijzen:" montrer
quelque chose.
(î) Parf, aandeel; partie, gedeelte: je n'ai que la quatrième
partie pour ma part. La part que chacun doit payer eu recevoir
dans la répartition d'une somme totale s'appelle la quote-part.
Observez bien les emplois de part dans les phrases suivantes. Quand
vous aurez des nouvelles, faites ni'en part, «deel mij dio mede."
Mettez cela quelque autre part. »Leg dat op eene andere plaats."
De la part de qui venez-vous? »Van wcgc wien konit gij?" Et