Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
Do Süidaat, tioor een zwaar ligcliaam gelroflen, wcrvl
van den achtsten of negenden sport geworpen (48).
Na eene bedwelming van eenige oogenblikken (49)
stond hij weder op, cn — wat is er ? ontsnapte (p)
vol ongerustheid aan aller lippen. Een hartverscheu-
rende gil (50), een ijselijk gekerm van smart, ver-
hieven zich als uit de diepste ingewanden der aarde,
en bet dapperste hart sloeg er eenige maten sneller
door.
Een luik (1) ging dadelijk open, en alle blikken
rigtten zich naar de plaats, van waar het licht kwam.
Daar was de booze oude; al de trekken van haar
looden gezigt waren verdraaid (2); hare grijze haren
hingen in wanorde, eene heische vreugde schitterde
in bare woeste (3) oogen, en een afschuwelijke grim-
lach zweefde over hare zamengetrokkene (4) lippen.
Onbewegelijk van verbazing keken de soldaten naar
deze verschijning, toen Howard sidderende uitriep:
Almagtige God ! — Grijpt baar ! — Zij heeft den
gids vermoord ! —
En dit was waar. Het lijk van den ongelukkige
lag (5) uitgestrekt aan hunne voeten. Het was zijn
doodsnik, dien zij zoo even hoorden, want een stroom
bloeds vloot uit zijnen verbrijzelden schedel. {Er
(48) précipiler. (49) quelques instants étourdi. (50) un soupir
décliirant. (1) trappe, f. (2) bouleversë. (S) hagard. (4) contraclé,
(5) gisait.
(ƒ)) Echapper de; échapper à. Lo premier signifie: cesser d'être
où l'on était : échapper des mains des ennemis, échapper du nau'
frafje; le second signifie se dérober îi, se soustraire; échapper auw
poursuites des ennemis. S'échapper est or8i»airement suivi de la
préposition de.