Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BB
132
Howard kwam digler bij; hij huiverde toen hij
zich over den zwarten afgrond boog. Maar hij her-
stelde zich spoedig: — Voorwaarts, vrienden, riep
hij zijne troep toe, ik zie dat hier nog werk is.
Laat mij nu zien, dat gij den vos uit zijn kuil (41)
weet te verjagen. Vervolgens den voet het eerst op
de ladder zettende, nadat hij de oude vrouw naar de
deur gedrongen had, rigtte hij zich tot Mac Taggart: —
En gij, mijn goede vriend, zeide hij tot hem, gij
zult de goedheid hebben ons te volgen, aan den
voet van de ladder tc blijven staan (42), en deze
opening niet uit het oog te verliezen.
De aanbrenger beefde en aarzelde. Hij zou zich
gaarne van de gehoorzaamheid ontslagen (43) hebben;
maar ziende dat de toorn en het wantrouwen zich
van Howard meester maakten, peinsde (44) hij, deed
de grootste pogingen om zijnen moed te verzame-
len, en beloofde te volgen.
De officier en de meeste zijner soldaten waren af-
gedaald. Zij werdén slechts verlicht (o) door de
zwakke schemering die van boven kwam, en zij tast-
ten op het geluk af in 't rond (46) in het donkere
vertrek. • De laatste man was reeds op het midden
der ladder en Mac Taggart volgde hem op den voet (46),
toen rnen eensklaps een slag, een val hoorde. Eene
diepe duisternis vervulde (47) het geheele vertrek.
(41) terrier, m. (42) demcurer. (43) se dispenser d'obéir. (44)
se recueillir. (45) talonner au hasard autour de. (46) dc prés. (47)
envabir.
(o) Eclaircir; éclairer. Le premier se dit du temps qu'il fail, dc
Tatmosplicrc ; lo sccond sijjiiitlc : répandre dc la lumière, he vent
n éclairei te temps, l'horizon. Le soleil éclaire la terre.