Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
vrienden, zeide hij lot hen, met voorzorg (21) den
arm van den grijsaard vattende, ziet nu of daar iets
is, en indien er niets is, maakt dan zijn bed zoo
goed mogelijk weder op (22^.
Daar vonden de soldaten ook niets verdachts, en
terwijl zij aan het bevel van den luitenant gehoor-
zaamden, bragt deze den zieke ter zijde. — Indien
er iels verbodens is, zeide hij zacht tot hem, zal onze
verspieder (23) het vinden: wat u aangaat, zoo gij
kunt gaan, ga {dan) heen. De zieke keek hem aan,
en drukte met meer kracht zijne hand, dan men van
zijn zwak voorkomen (24) zou verwacht hebben.
Nadat men alles had omvergeiüorpen (25) zonder
iets te ontdekken, keerde zich Howard naar den aan-
brenger. Deze leunde rustig tegen den muur, (me/)
zijn neergeslagen (26) hoed diep over de oogen ge-
haald (27) en met gekruiste armen (28).
— Wel nu, vriendje (29), zeide de officier tot
hem, gij hebt ons daar wat moeite op den hals ge--
haald (30)! Wat pochtet (31) gij op de groote
vondst (32), die wij in deze hut zouden doen!
Een woeste grimlach (/) zweefde (33) over de lip-
(21) précaution, f. (22) refaire. (23) espion, m. (24) son air
accablé. (25) bouleverser. (26) rabattu. (27) enfonce sur. (28) les
bras croisés. (29) mon beau monsieur. (30) faire exécuter une jolie
danse. (31) se targuer de. (52) trouvaille, f. (53) errer.
explorations. En termes de science on dit: investigations ^ le sa-
vant fait des investigations. La justice fait des perquisitions ou
des recherches,
{') Un sourire; un souris. On voit le sourire; il repose sur lo
visage; on aperçoit le souris il s'évanouit bientôt. Le souris pro-
longé devient sourire. On étale le sourire- on cachera son souris-