Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
ten blik, dien hij op de oude gevestigd hield. Deze
viel als uitgeput neder, en hare oogen bestendig
op Mac Taggart gevestigd houdende, zeide zij: —
Wel nu, mijne heeren, doet hetgene u believen zal (i);
doet hetgene gij wilt, doorzoekt (7) het huis van
onderen lot boven (8), want God, die boven ons is,
weet zeer wel, dat hier niets meer te vinden is, dan
deze laatste spijs voor de kinderen.
Daarop (9) verviel zij in haar somber (10) stil-
zwijgen, cn scheen met eene volkomene onverschil-
ligheid de naauwkeurige nasporing (11) aan te zien,
waaraan de soldaten zich dadelijk overgaven.
Zij doorsnuffelden al de hoeken van het half ver-
vallen krot flâ), ligtten den kruiwagen op en vcr-
joegen (l3) het varken met zijne jongen, ten spijt
van het geknor (li) van het eerste en het geschreeuw
van de laatsten, peilden (15) met hunne laadstok*
ken (16) de opgehoopte {il) Xnri omien misthoop (18),
wierpen het stroo en de lompen (19) omver, en ligt-
ten zelfs deu armen zieke op, om zijne ligplaats te
onderzoeken (20). Howard naderde:— Zacht, zacht,
(7) fouiUcr. (8) de fond en comble. (9) la-dessus. (10) morne.
(11) recherche minuiieuse. (12) boujje, m. (13) déloger, (14) en
dépit des grognements. (15) sonder. (16) baguette, f. (17) empilé.
(18) tas de fumier, m. (19) haillon, m. (20) explorer (A).
(t) Ce qui vous plaira, signifie ce qui vous sera agréable; ce
quit vous plaira ce qno vous voudrez.
(A:) Ce verbe s'emploie ici hors dc sa signification propre. Explo-
rer c'est découvrir l'intérieur d'un pays, dont on ne connaît que
les côtes. Les voyageurs qui se sont introduits dans l'intérieur de
la Nouvelle-Hollande étaient des explorateurs, ils faisaient des