Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
slechts eeue oude vrouw in dat hol (43). Even als
eene tooverheks voor haren ketel zat zij bij het vuur,
hare oogen vestigende op een pot vol (44) aardappe-
len, en zij rookte hare pijp met een brommig gelaat (45).
Zij stond niet op, toen Howard met zijne soldaten
binnentrad, en buiten (46) de bewegingen van haar
kort zwart pijpje, zou de officier geneigd (47) zijn
geweest om te denken, dat zij blind en doof was.
Maar naauwelijks zette de iersche boer, die te ge-
lijk (48) de gids en de aanbrenger was, den voet op
den drempel, of de oude verloor hare wezenlijke of
geveinsde rustigheid. Een verschrikkelpen v/oeA; (49)
uitende (50), en gloeijende (1) van woede, stond zij
op, wierp hare pijp op den grond (A), en zich tot
Howard -wendende, riep zij met eene schorre (2)
stem: Bij (3) de Heilige Maagd, wat wilt gij van
eene arme weduwe.? — En gij, gij Daniël Mac Tag-
gart, herinner u wat met uwen vader voorgevallen (4) is !
De verklikker (5) zweeg ; maar de woeste (6) uit-
drukking van een hevigen haat schitterde in den vas-
(4â) taudis, m. (44) potée, f. (9). (45; un air grondeur. (46)
sans, (47) tenté. (48) tout à la fois. (49) imprécation, f. (50) pro-
férer. (!) le visage enflammé. (2) enroué. (3) par. (4) arriver U.
(5) délateur. (6) farouche.
{g) Pour exprimer la pîénitudo de quelques objets qui peuvent
contenir une chose, on ajoute à leur dénomination la terminaison
ée : un pot — une potée; une cuit ter — une cuillerée; la bouche —
une bouchée; une charrette — une charretée,
{11) Un objet qui tomle d'une hauteur quelconque tombe à terre;
un objet qui touche déjà à la terre tombe par terre. Un livre
qui était sur la table tombe a terre; un arbre, renversé par le
vent, tombe par terre.