Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
ontbijt eischle (28), en een hoop vuile (29) kinderen
met bloote voeten, en in koor (30) huilende, voltooi-
den dat afschuwelijke tafereel van verwoesting (31).
Het inwendige was niet vrolijker, V^en muur van
vijf voet hoog, eveneens uit zoden zamengesteld, ver-
deelde het in twee gelijke deelen. Een kruiwagen,
in een hoek geplaatst op de smalle zijde, om tot
stal (32) voor het varken te dienen, twee of drie
houten zitplaatsen, ruw bewerkt^ (33), de planken van
de oude kar, bij wijze van eene (34) tafel, en een
ijzeren ketel besloegen (35) het huisraad van het eer-
ste vertrek (3G). Eene breede lei, achteraan regtop
staande, maakte den haard uit. Er was in eiken
hoek van het tweede vertrek, (dat) vreeselijk donker
[was)j een hoop vuile vodden (37) en oude kleederen
onder elkander (38) geworpen. Op een van die hoo-
pen zuchtte en kuchte (39) een teringachtige (40) grijs-
aard, naar allen schijn bestemd om het overige van
zijn leven in die hel van duisternis en ellende door
te brengen, waar de turf, die er onophoudelijk brandde,
een dikken rook verspreidde, geschikt (40*) om al-
wie (f) er niet aan gewoon was te verstikken. Deze
rook had alles met eene dikke laag roet overdekt
Buiten (42) den grijsaard en de kinderen zag men
(28) réclamer. (29) crasseux. (30) en chœur. (31) désolation, f.
(32) élablc, f. (33) grossièrement façonné. (3i) en guise dc. (35)
composer. (36) pièce, f. (37) des guenilles. (58) pèle-mcle. (39)
tousser. (40) étique. (40*) capable de. (41) recouvert d'une forte
couche de suie. (42) indépendamment do.
(f) Quiconque. Ce pronom peut figurer comme membre de
chacune de deux propositions conséculivcs. Voyez ma Grammaire,
page 79.