Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
Het voornaamste doel van dezen togt was een
van dio zoo onaangename diensten voor de militairen.
Een bijna ongelooflijk aantal geheime (6) braudenjëa
veroorzaakten (7) toen aan dc inkomsten van den staat
een verbazend verlies. De meeste waren met eene
voorbeeldelooze (8) vermetelheid opgerigt. Men had
toen nog niet dat leger van ambtenaren (9) georga-
niseerd, hetwelk thans dien* verboden (10) handel
meer gevaarlijk dan winstgevend maakt. De weinig
talrijke visiteurs van brandewijn, zochten de geheime
branderijen tc ontdekken, en de militaire magt was
gehouden om hun den krachtigen arm te verkenen (II),
als zij er ontdekt hadden.
Deze dienst wachtte ook den luitenant Howard,
Kort na zijne aankomst in het dorp, dat henï aange-
wezen was, berigtte (b) hem-dc visiteur van het dis-
trikt, dat ^as eene groote branderij ontdekt was op
den afstand van eenige mijlen, en eischte (12) dien
ten gevolge zijne soldaten om haar le overvallen.
Door den aanbrenger (13) geleid, begaf Howard
zich den volgenden ochtend op weg met zijne solda-
ten. Voor de ellendige hul gekomen {zijnde), waar,
zoo als men meende (14), die schuldige industrie
uerd verrigt (15), vervulde (c) hetgene hij rondom
zich zag, zijne ziel met walging cn medelijden.
(6) clandestin. (7) occasionner. (8) sans exeinplc. (9) employé, m.
(10) prohibé. (11) de leur prècer maiii-forle. (12) requéiir. (13)
dénoncialcur. (14) prétenducment, (15) s'cxercer.
{h) On informe quelqu'un et non pas a quelqu'un.
(c) Emplir; remplir. On emplit des choses destinées h contenir
ccrlaines matières. On en\plit une crucbe d'eau, un verre de vin,
ses poches dc fruits. Remplir se dit indifîcremment de toute place
8'