Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
aan (o), getrouw aan den eed, dien hij harer ster-
vende moeder gedaan had. Den volgenden dag Miel-
nik verlatende, trok ik voorbij het tooneel van de
akelige (44) gebeurtenis des vorigen daags. De spits-
paal stond nog regt op (45); geronnen (46) bloed
kleefde aan den paal (47); maar het hoofd alleen van
Sereski, van het ligchaam afgehouwen, bleef gehecht
op den top, en een gier zweefde (48) boven den
schedel, waaruit hij van tijd tot tijd oogholten {iS^)
pikte (50). Een weinig verder waren het ligchaam
en de verscheurde ledematen de prooi van talrijke
jakhalzen, die op de nadering (p) onzer paarden een
oogenblik hunne prooi verlieten, om er zich, met
eene verdubbelde vraatzucht (1), weder op te werpen,
toen wij voorbij waren.
Eindelijk, drie weken later, toen ik van Salonica
naar Constantinopel terugkeerde, denzelfden weg ten
tweeden male doortrekkende, zag ik nog eens de
(44) lugubre. (45) dressé. (46) caillé. (47) souiUait Ie peu.
(48) planer. (49) les orbiles. (50) becquelcr. (1) voracité, f.
(o) Choisir quelqu'un pour fils ou pour fille s'appelle adopter:
ayant pas d'enfants, its adoptèrent V7i orphelin et avec un
pléonasme permis: il Vadopia pour Jille. Ceux qui sont adoplés
sont des enfants adoptîfs, et celui qui adopie est le père adopt if.
L'action d'adopter s'appelle Vadoption,
(ƒ>) Ne dites pas: approchement, mais dites approche; cependant
on dit : rapprochement, action d'approcher dc nouveau. Ce dernier
mot s'emploie- plus au figuré, et se dit do personnes, qui étant
brouillées, sont disposées à un accommodement: travailler au rap'
prochement de deuc familles, H se dit aussi d'idées ou de faits
qui s'éclairent l'un par l'autre: te rapprocfiemenl des circonstances
éclaircii beaucoup cette affaire,
8