Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
. 112
— Hond die (/) gij zijt 1 antwoordde de Pacha,
zij heeft u niet noodig. Hare waardige moeder, die
ons hoort, heeft ze op haar sterfbed aan mij toe-
vertrouwd. Irène moet mijne dochter zijn.
— O ! gij zijt waarlijk groot en edel ! hernam Se-
reski met eene verdubbeling van laagheid,
— Ellendeling ! uwe vleijerij is verpest (39) als
een vergif. Ik wantrouw (m) u, slang. Dat men hem
van hier wegslepe!,...
De wachten van den Pacha rukten den Armeniër
uit de kamer van den landvoogd.
De Armeniër bekende zijne misdaad, en beweerde
dat bq eeniglijk gehandeld had 7net het <hel (40) om
de grootste mogelijke schatten aan zijn kind na te
laten; maar dat hij zeer streng düor God was gekas-
tijd geworden, omdat de hemel zijne dochter zelve
had uitgekozen om zijne rooverijën aan 'l licht te
brengen (41).
Zoodanig was grootendeels (42)het verhaal van Pascal;
cn dit was de reden, waarouj ik hem ten prooi (n)
van eene zoo diepe smart vond. De strafoefening werd
uitgevoerd (43) op de plaats zelve waar de misdaad
begaan was, en de Pacha nam Irène tot zijne dochter
(39) empeslé. (40) en vue. (41) amener h Ia découverte. (42)
en substance. (43) avoir lieu.
(2) Dans ces sortes d'exclamations on n'emploie pas le pronom
quif mais la conjonction que.
(m) Se defier; se méfier. On nait méfiant; la méfiance est l'in-
stinct du caractère timide et pervers. La défiance est l'efifct de
l'expérience et de la réflexion. Défier quelqu'un signifie : provoquer
quelqu'un au combat {uitdagen). De là un défi, »eene uitdaging."
(«) On est en proie a la tristesse.