Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
111
zijne voeten, en hij smeekte hem in de laagste he*
woordingen (26), hem het leven te schenken (27).
— Laat mij leven, Mustapha! en alles, wat ik be-
zit, zal voor u zijn! Ik zal met Irène naar het land
mijner broederen wederkeeren ; ik zal weder naar Ar~
memëgaan (28), ik zal het overige van mi.jn leven in boe^
tedoening(29), vasten (30), werken en ver neder ingen(Zl)
doorbrengen. Hoor naar mijn smeeken, o Mustapha!
Gij zijt alvermogend bij den Sultan; hij zal u gemak-
kelijk mijne genade toestaan. Heb ik overigens niet reeds
de uitwerksels zijner regtvaardigheid geleden?.....
En hij toonde de teenen zijner gemartelde (32)
voeten......
Ben ik nog niet genoeg gekastijd (33)? Sereski
de rijke, de geëerde (34), de magtige Armeniër, de
vriend van Mustapha, is niet meer dan een zwervende
hond. Wat verlangt gij meer, verhevene heer?...
De Pacha was onbuigzaam ; zijne blikken schoten
vlammen op (35) den ongelukkige, die plat op den
grond log (36) voor zijnen divan.
— Al gaaft gij mij de rijkdommen van Stamboul,
uw bloed zou niet vrijgekocht (37) worden. Men
ziet dat de moordzucht (38) en de vrees twee zusters
zijn. Ga heen (/v)....
— En mijne dochter! riep de Armeniër uit, wie
zal haar beschermen, als ik dood ben?
(26) dans les termes les plus abjects. (27) accorder. (28) rentrer
dans. (29) pénitence, f. ('oO) le jeûne. (51) humiliation, f. (52)
mutilé. (33) réduit en poussière, (34) honorable. (35) foudroyer.
(36) aplati à terre. (37) racheter. (38) férocité, f.
{k) On n*ecrit pas: va-t-en, mais on écrit ra-t*en, parce que ce
t n'est pas une lettre euphonique: c'est un pronom personnel. On
rencontre le t euphonique en va-t-U? ]\Vaime-i'ctit'?