Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
rigtte hij hel zoo in (7), dat hij door zijne afwezig-
heid de verdenking niet zou opwekken (a), en ging,
zoo als gewoonlijk, 's nachts in zijn kiosque slapen (6).
Tegen den morgen wekte hij den jood, en beiden
zich in albancesche kleeding (8) gekleed hebbende,
gewapend met pistolen en yatagans, slopen (9) zij
in de vlakte die zich van Salonica naar Mielnik uit-
strekt, en verscholen zich (10) achter de puinhoopen
van eene oude moskee, \se\kGr no^ ongeschondene (li)
fontein diende om de paarden der reizigers, die op
den weg voorbijgingen, te drenken (12),
Niet lang (c) waren de Armeniër en zijn bediende
in dien schuilhoek (13) verborgen, toen Seid Moha-
med en zijn Tartaar op den weg verschenen ; zij
stegen van hunne paarden (14) af bij de fontein.
Seid Mohamed strekte een tapijt op den grond uit,
en begon, als een goed Musuiman, en knielende naar
den kant van Mekka, vromelijk (15) zijne gebeden
op te zeggen, terwijl de Tartaar de paarden deed
(7) il s'arrangea de manière à. (8) costume albanais, m. (9) se
glisser. (10) s'abrit^. (il) intact. (12) désaltérer. (13) retraite, f.
cachette, f. (14) monture, f. (15) dévotement.
{a) Employez ici l'infinitif, au lieu d'une incidente.
(6) Coucher; dormir. Ces deux, verbes, qui s'emploient tous deux
pour notre verbe »slapen,*' n'expriment pas la même chose. Dormir
signifie jouir |)roprement du sommeil, et coucher signifie passer la
nuit en quelque endroit, en y prenant du repos. En général »sla-
pen' se rend par coucher, loriqu'il il ne s'agit pas du sommeil.
Se coucher, signifie s'étendre tout de son long, et particulièrement :
se mettre au lit. — Couchar, prii activement, signifie mettre quel-
qu'un au lit : Coucher un enfant, un malade.
(c) Traduisez; «hct was niet lang geletien dat."