Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
van don beu!. De kastijding werd toen opge- \
schort (2).
De bedienden van Sereski werden ieder op hunne
beurt aan de stokslagen onderworpen ; zij leden ze
met evenveel moed als hun meester, en met hetzelf-
de stilzwijgen. Maar toen de beurt kwam aan ecn
ouden jood, die de vertrouwde bediende (3) van den
Armeniër geweest was, en dien de Pacha zelf niet
durfde verdenken, verschrikten de eerste uitwerksels
van de stokslagen zoodanig dien ongelukkige, dat hij
uit de handen zijner beulen ontsnapte, en zich aan
de knieën van den Pacha wierp (4), schreeuwende:
— Genade (5), gensde, heer! ik zal u alles zeg-
gen,
De landvoogd beval den beulen de pijniging op te
schorten, en de jood bekende, dat zijn meester de
moordenaar van Seid Mohamed was. Ziehier hoe de
Armeniër dien sluipmoord had aangelegd (6).
Hij had eenen tuin en een kiosque (z) op weinig
afstands van Mielnik, naar den kant van Constanti-
nopel, aan den weg die gewoonlijk ^oor de reizigers
gevolgd werd. Vernomen hebbende dat Seid Moha-
med te Mielnik moest doortrekken met de gelden,
(2) suspendre, (ö) domestique de confiance. (4) se précipiter.
(5) {^lâce. (6) s'y prendre pour ce guet-apens.
on peut le voir encore au mot bastonnade. Il en est de même
d'une foule de mots où cet accent suppose la suppression de la
lettre s, qui y était anciennement insérée: château, chattel; même,
mesme; côté costé; arrêter, anester, etc.
(î) Ce mot est emprunté du turc : il se dit de certains pavilèon»
dont on décore les jardins et qui sont dans le goilt oriental. II est
masculin.
V