Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10()
dekken (43) van hem, die hem mij verkocht (w) heeft.
— Gij liegt, hond!... En de oogen van den
landvoogd schoten (44) bliksems. Die ring is de
ring van Seid Mohamed ; hij heeft dien met xijn le-
ven verloren, en gij hebt hem met zijn bloed betaald.
Gij kent de moordenaars, lever ze mij over..... uwe
genade is tot dien prijs....
— Ik ken hen niet.... zeide Sereski op een bar-
schen toon : ik heb de waarheid gezegd, en ik vrees
niets.
Mustapha deed den Armeniër en zijne bedienden
onder het verhoor (45) van den Cadi brengen ; daar
verklaarde de landvoogd aan den turkschen overheids-
persoon, door welk toeval de ring in zijne handen
gekomen was. Sereski hield vol (46) de misdaad te
ontkennen. De Cadi beval dat men hem de stoksla-
gen (47) op de voetzolen zou geven, en dit vonnis
werd in tegenwoordigheid van Mustapha uitgevoerd.
Maar deze afschuwelijke strafoefening (48) lokte (49)
geene ontdekking (50) uit den mond van den Arme-
niër. Hij verdroeg moedig die pijniging tot op het
oogenblik dat de uitgeputte natuur hem krachten
weigerde (x), en hij viel ßaauw onóer óen stok (ij)
(43) révéler. (44) lancer. (45) à l'audience. (46) persister. (47)
la bastonnade. (48^ supplice atroce, m. (49) tirer. (50) révélation, f.
(1) s'évanouir.
{w) En termes de commerce on dit aussi: acheter quelque chose
à quelqu'un. Pans le langafje ordinaire on emploie la préposition rfe.
(jr) Employez ici le participe aclif, et omettez la conjonction
suivante.
(y) La raison pour laquelle on place un accent circonflexe sur
Vd, du mot bâton, c'est qu*anciennemcnt on écrivait baston^ comme