Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iOo
brengen (32) !..... Ja, hel is de ring, dien ik Stiid
Mohamed gegeven heb, nadat hij mijn leven*in den
Balkan gered heeft, en sedert dat tijdstip had hij er
zich niet van ontdaan (33). Dezen steen, ik herken
hem. Ziehier daarenboven dc woorden die op mijne
vraag op den ring gegrift werden: Eeuwige dank-
baarheid, onveranderlijke (34) vriendschap, gehecht-
heid tot in den dood!.... Ik kan er mij niet in be-
driegen (35)... het is de ring van mijn waarden
Seid.... Maar hoe is hij in het bezit van Sereski
gekomen ?
En dadelijk klapte de Pacha driemaal in zijne han-
den. Een zwarte verscheen aan de gordijn. De land-
voogd beval den Armeniër te doen binnenkomen.
— Ongeloovige hond (36), zeide Muslapha, {van)
waar hebt gij dezen ring genomen?
Op het gezigt van den saffier, die tusschcn de vin-
gers van den Pacha schitterde, stond (37) de Arme-
niër als door den bliksem getroffen. Eene doode-
lijke bleekheid bedekte zijne gelaatstrekken; stuipach-
tige (38) bewegingen overvielen (39) ^ne leden; hij
herkreeg ("40) echter genoeg koelbloedigheid (41) om
te antwoorden, dat hij den ring van een Albanees
gekocht had.~
— Waar is die Albanees? hernam de Pacha in
woede ; zeg mij zijn naam.
— Ik kan hem u niet zeggen, o Mustapha! riep
Sereski uit, zijn hoofd buigende (42); toen ik dezen
ring kocht, heb ik gezworen nimmer den naam te onf-
(32) faire parvenir h. (33) Ic quiUcr. (34) inallérabic. (35) II
((•y a pas A s*y ironipcr. (36) cliien d'infidèle. (37) demeurer,
(58) ctuivulsif. (39) a^iilcr. (40) rctrouvcr. (41) sang-froid, in.
(4*2) courbcr.