Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
opgeraapt, ik heb hem in mijnen hals verborgen, en
nu durf ik hem mijnen vader niet teruggeyen, omdat
hy mij straffen zou dat ik hem genomen heb (27).....
— Wees niet bang, Irène! zeide Mustapha; gij
zult vergitFenis van uwen vader krijgen ; maar gij moet
hem niets zeggen, zonder dat, zou het niet meer mo-
gelijk zijn. Laat mij den ring, mijn kind; ziedaar,
neem dezen manlelhaak (28).
Mustapha gaf, om Irène te troosten, haar zijn dia-
manten manteihaak,
— Gij hebt mijne smart verdreven (29), voegde de
Pacha er bij, gij hebt mijne wonde geheeld, irène,
H'eriaat mij nu; ik ben gelukkig!
Het ontstelde meisje gehoorzaamde, en verwijderde
zich achter (30) de gordijn.
Zoodra zij verdwenen was, veranderde Mustapha
van toon, en zijne borst met de beide handen druk-
kende op de plaats, waar hij zich gehaast had den
ring te verbergen, riep hij uit:
— Allah Keriml God is groot! Hij heeft dat on-
geloovige (31) kind gekozen als een werktuig om mij
iot de ontdekkTng en de wraak der misdaad (v) te
(27) poiir l'avoir pris, (28) agrafe, f. (29) charmer. (30) s'éclip
scr sous. (31) infidèle.
(v) Lorsqu'un crime csi énorme et commis avec audace, on le
liOinme un forfait, — Ce mot a encore une tout aulre significa-
tion ; it se dit pour ie mot hollandais: • aanbestcding," faire un
forfait avec un architecte pour un bâtiment. Traiter a forfait
pour le chauffage, pour Véclairage (Cun établissement public, —
Vendre à forfait signifie: vendre, acheter plusieurs choses en masse,
(bij deii hoop),