Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
drukt, of reeds had Mustapha er aan voldaan. De
landvoogd greep den ring, en te gelijk verdreef een
verschrikkelijk gelach de wolken van zijn voorhoofd ;
maar dat lagchen borst uit als het vuur van den
donder, Irène sprong van vreugde, in de handen
klappende. 3Justapha herstelde zich (19) heel spoe-
dig van zijne gemoedsbeweging, en zeide bevende tot
het kleine meisje:
— Irène, wie heeft u dien ring gegeven?
Het kind antwoordde niet.
— Spreek! ik wil hel! riep de landvoogd uit, op
de kussens als eene tijgerkat (20) opspringende (21).
Het meisje w'erd l)ang ; zij vouwde de handen'
smeekende zamen,
— Ik heb verkeerd (22) gedaan, zeide zij schrei-
jende; mijn vader zal mij beknorren, maar gij zult
mijne vergifTenis voor mij verkri-jgen, niet waar?
— Ja, ja!.... maar zeg het (23) gaauw (/).
— Drie dagen geleden morgens in de kamer
komende, waar mijn vader zijn geld en zijne juwee-
len opsluit, heb ik hem bezig gevonden met het vullen
van (24) een koffer; ik ben hem genaderd om de
halskettingen te zien, die op het tapijt lagen (25).
Terwijl ik bukte om beter [m) te zien, heeft mijn va-
der, bij het bergen der juweelen, dezen ring tot ach-
1er in (2G) de kamer laten rollen; ik, ik heb hem
(19) se remeUre. (20) chat-tiiire. (21) bondir. (22) mal, (23; par-
le. (24) je l'ai trouvé qui s'occupait dc remplir. (25) êire. (26)
jusque dans le fond dc.
(<) Le mot vifement ne s'emploie guère: vite est déjà adverbe.
(il) Lorsque l'adverbe mieux se trouve avec un verbe à l'jnfini«
tif, on le place ordinairement avant cet infinitif.