Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
— Ja, Sereski, mompelde de Pacha met eene kla-
gende stem, ja, ik weet, dat gij ook mijn vriend en
mijn hroeder zijt; ik weet dat gij, naar het voorbeeld
van Seid, uw bloed voor mij vergieten zoudt ; maar
zoo lang (40) ik de. moordenaars niet getroffen heb,
zal ik voor de bekoorlijkheid en hel gevoel der vriend-
schap onvatbaar zijn (41). Indien gij (k), Sereski.
ellendig gestorven waart zoo als Mohamed, moest uw
broeder Mustapha dan dat leven niet wreken, het-
welk gij mij aanbiedt om het mijne te redden? Ver-
wijt mij dus mijne smart niet, maar help (/) mij veel-
eer met uwen raad, en dat de moordenaars aan mij-
nen toorn en aan het regt niet ontsnappen!____
— Het zij zoo (42)!...... hernam de Armeniër,
en zich met eerbied voor den Pacha buigende (43),
verliet (m) hij hem ten prooi aan (44) zijne droef-
geestigheid.
Terwijl dus de middelen (45) voor zijne wraak
voorbereid werden, dook (46) Mustapha in de kus-
sens van zijnen divan, en zocht slechts in ilarookiooU
ken (47) van zijne pijp de middelen om zijn onge-
duld en den lijd te verkorten (48). Te midden van
dien slaap des gewonden leeuws werd de (49)
(40) tant que, (41) ne pas sentir. (42) Ainsi soit-il ! (43) s'in-
cliner. (44) absorbé dans, (45) instrument, m. (46) s'enfoncer.
(47) les fumëes. (48) tromper. (49) portière, f.
(k) Ici le pronom personnel sujet est séparé de son verbe par le
nom propre; par conséquent on le rend par toi, et Ton place
encore ta devant le verbe.
(/) On aide quelqu'un de quelque chose.
(m) »Veriaten" signifiant, »iemand geheel alleen laten" se rend
par laisser.
7*