Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
Turken zich op dien gevaarlijken weg durfden wa-
gen (32), zonder een sterk geleide (33) van gewa-
pende mannen. Men veronderstelde, dat de Albane-
zen, onderrigt van het doel (34) der reis van Seid
Mohamed, door de zendelingen (35), die zij binnen
in de stad hadden, afgesproken hadden (3G) om hem
zijne piasters met zijn leven te ontnemen (37).
Sereski, de Armeniër, bij wien Mustapha gehuis-
vest was, werd eindelijk, na verloop van drie dagen
rouw in het vertrek van den Pacha toegelaten, die
behoefte scheen te hebben om zich met hem te on-
derhouden over (sur) de maatregelen, die men kon ne-
men om d& schuldigen te vatten. De Armeniër deelde
in (38) de smart en de verontwaardiging van zijn
gast; hij weidde uit (39), om hem te troosten, in
loftuitingen en verhalen over de deugden van Seid.
— Maar hebt gij niet een anderen vriend bier?
zeide Sereski met den toon des harten tot hem; hebt
gij niet Sereski uwen getrouwen dienaar? Beween
dan zoo niet den dood van Mohamed, of ik zal ge-
looven, dat gij mij niet meer bemint......
(32) s'aveulnrer. (33) escorlc, f. (/i). (34) motif, m. (35) émis-
saire, f. (t). (36) se concerter pour. (37) enlever. (38) partager.
(39) se répandre en.
(/i) Escorte; compagnie. On accompagne pour faire honneur ou
par amitié, pour le plaisir d'aller ensemble. On escorte par pré-
caution, pour empêcher les accidents qui pourraient arriver. Escorte
s'entend toujours d'un nombre de personnes. Un homme seul ac-
compagne et i\'escorte pas.
(i) Emissaire; missionnaire. Un émissaire est celui qui est
envoyé secrètement pour découvrir quelque chose; un missionaire
est celui qu'on emploie aux missions pour prêcher l'Evangite chez
les peuples payens.