Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
Zijne eenige zorg was, van toen af, niets te verzui-
men. opdat men de sporen van de g-er/w^fe (21) moor-
denaars zou terugvinden,- en hij beloofde eere heloo-
ning (</) van twintig beurzen aan dengene, die de
eerste aanwijzingen (22) zou doen omtrent (23) de
plaats van hun verblijf (24).
Men wist toen in de stad, dat de vermoorde man
Seid Mohamed was, de innigste vriend van Mus-
tapha, en dat die musuiman als cabinets-koarier door
de Verhevene Porte (25) naar Salonica was gezon-
den, dat hij met dépêches voor den Pacha belast was,
en hem zelfs 400000 piasters bragt voor de behoef-
ten van de openbare dienst. Seid Mohamed was te
Mielnik aangekomen in don namiddag van den dag,
die den nacht van zijnen dood voorafging, en was
door eenige inwoners in het bad gezien, van waar
hij zich naar de moskee begeven had om zijn gebed te
verrigten (26). Men giste, niet zonder reden, dat hij
{een) slagtoffer 'van de begeerlijkheid (27) van alba-
neesche dieven was geworden die sedert lang de
omstreken onveilig maakten (28), waar zij zooveel
plunderingen en moorden begingen, dat in weerwil
van (29) de oostersche leer van hel noodlot (30),
hetwelk de onmogelijkheid vaststelt (31) om datgene
te ontgaan, wat daar boven geschreven is, weinig
(21) en fuUe. (22) indicalion, f. (23) sur. (24) retraite, f. (25) la
Sublime Porte. (2C) faire ses dévotions. (27) cupidité, f. (28) in-
fester. (29) contrairement à. (30) les doctrines du fatalisme oriental.
(31) établir.
Le mot récompense se prend en bonne et en mauvaise part :
dans le dernier lens il signilie : châtiment.