Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
zijne ooren; maar onder de personen van alle ran-
gen, die sich op dat oogenblik rondom den amhte-
naar [d) verdrongen (47), was er geen eene, die hem
den naam der slagtoffers kon zeggen, en de berigten
bepaalden zich (48) tot de aanwezigheid der lijken,
voor de blikken ten toon gespreid (49) onder het
gewelf der moskee.
Midden in den tempel zag men de twee gedoo-
den (e) op tapijten uitgestrekt, het gelaat gesluijerd
en de voeten gekeerd naar het Oosten; lagen (50)
op den rug, de eene naast den anderen. Mustapha
naderde langzaam, en nadat hij knielende (1) de
beide lijken beschouwd had, gaf hij eensklaps een
gil van afgrijzen (2) ; zich toen (aan) den baard
rukkende, viel hij voorover (3) op den vloer van het
gebouw, en bleef, (met) het voorhoofd op de aarde
in eene onbewegelijke en stille (4) smart gedompeld.
Na eene lange pauze (5), gedurende welke nie-
mand hem durfde storen (6), stond hij weder op;
zijn gelaat (7) was zeer bleek, maar streng en
kalm (8), alsof de bedaardheid (9) van eenig vast
en onherroepelijk (10) besluit gevolgd was op (11)
(47) s'empresser. (48) se réduire. (49) étaler. (50) être couché.
(1) agenouillé. (2) pousser un cri d'horreur. (3) se prosterner. (4)
silencieux. (5) pause, f. (6) interrompre. (7) physionomie, f. (8)
placide. (9) calme, m. (10) irrcTOcable. (11) avoir succédé à.
{d) Vn fonctionnaire; un employé, — La charge d'un employé
est inférieure a celle d'un fonctionnaire,
(e) Le participe tué ne peut s'employer substantivement; ainsi ou
l'emploie comme adjectif, et on le fait procéder d'un substantif,
tels que: individu, victime, homme, etc.