Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
94
chamen waren geheel ontroofd (33); men had cr
sleehts de onderkleederen (34) aan gelaten. De
paarden der twee ruiters, die men niet ver van daar'
in vrijheid vond, te midden van de vlakte, hadden
hunne bagage niet meer achterop (35). Een van de
kooplieden, die lijken ziende, zeide tot zijne reisgezellen :
— Zoo wij onzen weg vervolgen, zal men ons
misschien in het vervolg van den moord dier lieden
beschuldigen; terwijl wij, indien wij met de twee
lijken terugkeeren (36), aan de verdenking (37) der
misdaad zullen ontsnappen door ze aan te brengen (38).
Men ving de paarden weder op (39), men legde er
de lijken op (40), en die treurige (41) karavaan kwam
te Mielnik, waar de getuigenissen (42) der kooplieden
door den Aga werden ontvangen, en de vermoorde
reizigers in de voornaamste moskee ten toon ge-
steld (43), om te trachten hunne namen te ont-
dekken.
Het toeval wiWe dat Mustapha-Pacha dienzelfden
dag te Salonica verwacht werd, en de Aga meende
geene enkele nasporing (44) te moeten doen, om de
moordenaars te vatten, voor de komst van zijnen
meerdere. Zoodra Mustapha binnen de poorten van
Mielnik was (c), trof het algemeene gemompel (45),
door de verschrikkelijke gebeurtenis veroorzaakt (46),
(33) flépouiller. (34) vêtements de dessous. (35) en croupe. (36)
tourner bride. (37) soupçon, m. (38) dénoncer. (39) rattraper.
<40) on y chargea. (41) lugubre. (42) les dépositions. (43) eiposer.
(44) aucune recherche. (45) la rumeur publique. (46) (Smouvoir.
(c) Biunen de poorten zijn ; art/ir franchi les portes,
duction littérale serait incompréhensible.
Une. Ira-