Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
zijn, dat een huiselijk (17) onheil mijnen gastheer
getroffen had. Ook was mijn voorloopig gesprek {\S}
slechts eone reeks van min of meer raoeijelijk zamen-
gestelde (19) volzinnen over den overlast (20) van
mijn bezoek.
— Gij hebt ongelijk en gij hebt gelijk in uwe
gissingen (21), antwoordde mij de Armeniër, met
de beknoplhéid (22) van den oosterschen stijl (23) ;
mijn gezin is gezond en ivel (24), God dank 1 maar
morgen moet mijn vriend sterven....
Dit antwoord scheen tn^/en^f/(25) om mijne nieuws-
gierigheid levendig op te wekken (26), en ik liet on-
middelijk in mijne woorden en gebaren (27) een zoo
sterk medegevoel (28) voor de ongelukken van Pas-
cals vriend blijken, dat deze niet aarzelde om mij,
met de grootste uitvoerigheid (29) het onheil te ver-
halen, waardoor hij zoo ter nedergeslagen was.
In de maand Januarij 1838 bevonden zich eenige
kooplieden op den weg van Mialnik naar Salonica,
en ontdekten, op eenigen afstand van de eerste dier
twee steden, de lijken van twee vermoorde mannen:
de eene was klaarblijkelijk (30) een persoon van
hoogen rang, en de andere een Tartaar, De eerste
was omvergeschoten geworden met het pistool op de
horst (31), terwijl de getrouwe Tartaar, die krag-
tig (32) zijnen meester had willen verdedigen, door-
boord was door talrijke yatagansteken. Hunne lig-
(17) domestique. (18) convcrsalion préliminaire. (19) construit.
(20) imporluniié, f. (21) conjecture, f. (22) concision, f, f23) style
oriental. (24) sain et sauf. (25) calculé. (26) piquer. (27) gestes.
(28) sympathie icllcment prononcée. (29) dans les plus grands détails.
(30) manifestement. (31) renversé d'un coup do pistolet îv bout
portant. (32) vi{]fourcux, ndj.