Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
met een akelig (14) avondëten te vreden stellen, en
na eenig nadenken over dat zonderlinge mengsel (15)
van goede gemoedsbewegingen en eigenbaat (16), dat
den grond van Chorins karakter uitmaakte, sliepen
wij eenige uren voor het vuur. Den volgenden mor-
gen wilde hij niets hebben (17) voor de voeding on-
zer paarden ; maar bij eischte tien franken voor onze
persoonlijke vertering, aldus zijne liefdadigheid met
zijne gierigheid in overeenstemming brengende (18).
A. A.
(14) détestable. (15) mélange, m. (16) égoïsme, m. (17) recevoir.
(18) mettre d'accord.
DE EED VAN DEN PACHA.
liet godsdienstig houden (1) van den eed is eene
der opmerkelijkste eigenaardigheden (2) van de Turk-
sche zeden. Voorzeker zijn bij de Turken, gelijk
overal, lichtmissen (3) en schurken; maar de trouwe-
loosheid (4) maakt er (eene) uitzondering, terwijl het
tegendeel dikwijls onder de Christenen plaats vindt.
Het is met de goede trouw voor een Turk gelegen (5)
als met de gastvrijheid voor een Arabier ; zij is spreek-
woordelijk, erfelijk (6); zij behoort tot den grond,
tot de godsvereering (7); zij wordt bij voorkeur (8)
in de vijandschap (9) uitgeoefend, om te bewijzen
dat zij bovön de zwakheden van bet menschelijke
hart {verheven) is.
(1) La religion. (2) caracicre, m. (3) des roués. (4) déloyaulé, f.
(3) il en est de. (6) proverbial. (7) culte, m. (8) de préférence.
(9) les inimitiés.