Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
en dat bet arme beest niet kon terugkomen. Moge
de hemel u niet straffen, dat gij ons gescheiden
hebt. Zij overtuigden zich zeiven (t>) van de waarheid
mijner woorden, en dachten er niet meer aan mij te
verontrusten, meenende dat het geld in de handen {g)
der Blaauwen was gevallen. Toen de chouannerie
voorhij was (7), verhaalde ik mijne geschiedenis, en,
zoo als ik u gezegd heb, men kent mij in deze stre-
ken slechts onder den naam van : de man met het
valies,
— En heeft dat geld u voordeel aangehragt (8) ?
— Het heeft mij sedert veertig jaren geholpen om
onhekommerd (9) te leven, zeide hij, en daar God
mij geene ongelukken toegezonden heeft, moet ik ge-
looven, dat Hij niet vertoornd (10) op mij is. Ik ben
rijk, maar ik heb aan mijne levenswijze niets veran-
derd : ik blijf alleen, altijd aan mi^jn ouden vriend
denkende, en, te zijner gedachtenis (11), al degenen
ondersteunende, die mij noodig hebben. Geen een (z)
gaat er hier voorhij (12), of hij is zeker versch stroo,
hooi en haver te vinden.
Wat ons aangaat, die slechts tot de klasse der
tweevoetige dieren (13) behoorden, wij moesten ons
(6) Ils s'assurèrent par eux-mêmes. (7) etre éteint. (8) pro-
fiter. (9) honorablement, (10) courroucé contre, (II) en souvenir
de lui, (12) passer par ici. (13) les bipèdes.
(?j) Ne dites pas: tomber dans les mains, mais dites: tomber
entre les mains,
(r) Nul; pas un; aucun, — Nul nie plus foitemeni que pas
un, et celui-ci marque plus l'exclusion que aucun. Pas un s'em-
ploie d'ailleurs en sujet ; nul en sujet et en complément direct, et
aucun en sujet et dans les deui compléments.