Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE KAïMEEL. 77
zal de kracht des stooms veel bezwaar uit den wegruimen,
waarvan het schip der woestijnen den reiziger tot dus ver
niet ontheffen kon. Wel is waar zal dan de kameel niet meer
het eenige reis- en vervoermiddel in het Oosten zijn; maar hij
zal even zoo min uit de woestijnen, waarvoor zijn ligchaam zoo
doelmatig is ingerigt, geheel verdrongen worden, als uit de
naauwe, heete straten van de oostersche steden, waar men hem
thans niet ontberen kan. Hier toch opent hij als lastdrager de
reeks der dagelijksche bezigheden, en voorziet hij huis aan
huis van water, olie, melk, hout en dergelijke benoodigdhe-
den. Ook kan daar geen feestelijke optogt plaats hebben,
of de kameel moet er deel aan nemen. Met den pauken-
slager op zijn' rug, voert hij zelfs de dansrijen der bruilofts-
gasten aan. Geene bedevaart naar de heilige stad Mekka, of
de kameel moet er bij zijn. Met de brievenmaal beladen,
brengt hij blijde en treurige tijdingen van vriend tot vriend
over, die door de zandzee van elkander gescheiden zijn; ja,
als de éénige brievenpost in de woestijn, draagt hij de bevelen
der oostersche despoten naar hunne slaafsche onderdanen. In
de oorlogen moet hij de dienst van het strijdros vervullen, en
van zijnen rug vliegen dan de doodende pijlen in de vijande-
lijke gelederen. En zoo is dus dit met weinig tevreden dier te
gelijk schaap, koe, paard, lastdrager, brievenpost en schip
der woestijnen. Zdó zorgt de weldadige Vader der menschen al-
omme voor den redelijken aardbewoner; zóó schiep Hij inde
dorste landen der aarde een dier, 't welk door zijne bewonde-
renswaardige bewerktuiging, levenswijze en geaardheid den
bewoner ten getuige van zijne wijsheid en liefde verstrekt.
Geen wonder, dat de oostersche volken den kameel dan
ook in eere houden en al, wat hun lief en dierbaar is, met
hem vergelijken. Roerend is het, wanneer de huisvrouw aan
de legerstede des stervenden echtgenoots de handen wringt