Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE WA'iVISCH. 67
alleen aan de kusten van Groenland, door heu gevangen
zijn. In de vorige eeuw hebben zij ze ook in de straat Davids
opgezocht, waar 33 Nederlandsche schepen onder andere in
't jaar 1730 niet minder dan 213 walvisschen hebben gevan-
gen. Maar zeer gevaarlijk zijn die togten, wijl vele schepen
door de stormen te gronde gaan of tusschen de vervaarlijke
ijsschotsen verbrijzeld worden. Zoo liepen in 1830 een en
negentig Engelsche schepen uit; van welke 20 verongelukten,
en van de overige kwamen even zoo veel zonder walvisschen
terug, terwijl 17 ieder slechts één visch en de andere twee
of drie hadden buit gemaakt.
Door de groote menigte walvischvangers is het aantal dezer
dieren aanmerkelijk geslonken en schijnt in de noordelijke IJs-
zee van jaar tot jaar af te nemen; maar de nimmer rustende,
altijd op nieuwe winst-peinzende mensch heeft weder andere
oorden opgespoord, die hem een* rijker buit aanbieden. De
zuidelijke IJszee, veel minder door land beperkt dan de noor-
delijke, bevat eene groote menigte dezer zeegedrochten. Der-
waarts zeilen thans vele schepen, en ook däär dus is nu de ver-
woestende strijd tegen deze waterreuzen aangevangen, die zoo
lang duren zal, totdat hun verminderd getal geen voordeel van
belang meer aan dezen tak van nijverheid zal opleveren.
OF HET SCHIP DER WOESTIJNEN.
In Afrika en Azië leeft een schaap, 't welk zoo sterk is,
dat men er op rijden kan, en zoo groot, dat men bij het
bestijgen, in plaats van stijgbeugels, eene ladder zou moe-
ten gebruiken, wanneer het niet zoo gedienstig ware, van
op een gegeven teeken voor ons neder te knielen. Dit schaap-
5*