Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT. V
derrigt, op die van de steden een voorbereidend teclinolo-
gisch onderwijs in te voeren.
Maar zoo dit al niet mogelijk is, wegens den-jeugdigen leef-
tijd en den geringen graad van ontwikkeling der schoolkin-
deren, men kan toch voor 't minst den weg bereiden, langs
weiken in latere jaren, 't zij door herhalings- en avond-, 't
zij door landhuishoudkundige en reaal- of hoogere burger-
scholen, het doel wordt bereikt.
En die weg wordt gebaand, wanneer men in de lagere school
door leesboek, verhaal en gesprek de opmerkzaamheid der
leerlingen vestigt op Gods heerlijke werken; wanneer men
den zin voor natuurbeschouwing bij hen opwekt; wanneer men
hun nadenken voedsel verschaft en hun oordeel scherpt, door
hen de oorzaken der verschijnselen en dezer gevolgen te la-
ten opsporen; — kortom, wanneer men hen voor een verder
voort te zetten, meer wetenschappelijk onderwijs de noodige
vatbaarheid, geschiktheid en leerlust doet erlangen,
Dat nu is het doel, 't welk ik mij bij de uitgave van
deze kleine verzameling van beschrijvingen heb voorgesteld.
Zijn ze bloot gerigt op de ontwikkeling van het verstand
der leerlingen, of bedoelen ze alleen het mededeelen van
eenige kennis van voorwerpen der natuur? Geenszins; de
oorspronkelijke schrijvers, gude en gandtner , wilden door
den inhoud en de bevallige ronding van deze schetsen uit
het Natuurleven ook de phantasie der leerlingen aangenaam
en nuttig bezig houden , ten einde daardoor een diepen in-
druk te maken op hun gemoed en tevens hun gevoel voor
het schoone in de natuur op te wekken en te veredelen.
De medegedeelde stukken zijn, wel is waar, weinig in getal,
maar^bestaan toch uit eene niet al te kleine verzameling van
natuurschetsen, en wel deels van voorwerpen, die den leer-
lingen dagelijks voor oogen staan, deels van dezulken, die