Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I)E HOENDERS. 53
De meeste vogels leggen slechts zoo vele eijeren» als zij
uitbroeden: de duif b. v. ieder maal twee, de patrijzen twaalf
tot twintig en meer. Beter maakt het de hen; deze broedt
niet ieder jaar, en toch is zij zoo vlijtig in het eijerleggen,
dat zij, als ze wel gevoederd wordt, drievierendeeljaars ach-
ter een om den anderen dag een ei in de keuken levert. Op-
dat de hennen hare eijeren niet nu hier, dan daar zouden
heendragen, maakt de huisvrouw haar een aantal nesten ge-
reed, en de meeste gewennen zich, haar ei altijd op eene
vaste plaats te leggen. Evenwel zijn er onder de schare ook
wel eenige onordelijke, die zich zeiven een afgezonderd plaatsje
uitkiezen, waar zij een kunsteloos nest bereiden en dikwijls
een aanmerkelijken voorraad eijeren bijeenbrengen. Intusschen
kunnen zij de huisvrouw niet langen tijd bedriegen; want het
aantal eijeren, dat zij wenscht ter markt te brengen of tot
bereiding der spijzen wil gebruiken, blijft ver beneden hare
verwachting. Zij zoekt nu de schuldigen te ontdekken, en
dit valt haar niet moeijelijk; want de hoenders verraden door-
gaans zich zelven. Zoodra zij een ei hebben gelegd, maken
zij dit, bij het verlaten van het nest, oogenblikkelijk door
een luid gekakel aan de geheele wereld bekend. Naauwelijks
heeft de huisvrouw dit gehoord, of zij komt er op toeloopen ,
en wanneer zij nu de hen op een verboden weg ziet, dan
wordt het geheime nest door haar ligt opgespoord, de voor-
raad weggenomen en de hen tot straf voor eenige dagen op-
gesloten. — Wanneer eene hen broeden wil, geeft zij zulks
door een bijzonder geluid, bet klokken, te kennen. De huis-
vrouw maakt haar dan op eene stille plaats een nest gereed
en geeft haar van 12 tot 15 eijeren. Op deze zit de hen ruim
drie weken en is dan zoo ijverig met broeden bezig, dat zij zich
's morgen^ naauwelijks eenige minuten gunt, om het haar aan-
geboden voedsel op te nemen. Nadat zij al dien tijd zoo afzon-