Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV VOORBEEIGT.
historie behandelt. Vergelijkt men dat getal met het legio
van zedelijke verhalen en gesehriftjes van historischen aard,
dan zou men haast op het vermoeden komen, dat vele kin-
derschrijvers 3e heerlijke Natuur, dat eerste en voortreffelijke
vormingsmiddel voor de jeugd, die aloude, doch altijd fris-
sche leermeesteresse der menschheid en die welsprekende ver-
kondigster van Gods magt, wijsheid en liefde, geheel uit het
oog hadden verloren.
Intusschen beginnen de wijzen in den lande, ook buiten
den onderwijzersstand, thans meer en meer in te zien, dat
de lees- en onderrigtsstof op de lagere scholen niet alleen
of uitsluitend genomen moet worden uit de geschiedenis van
vroegere eeuwen of uit het wijduitgestrekte gebied der zede-
leer; maar dat het onderwijs meer in verband moet worden
gebragt met den geest des tijds en de behoeften van het
tegenwoordige maatschappelijke leven en dat daartoe de ken-
nis der Natuur, ook als middel om stoffelijke welvaart te
grondvesten of te vermeerderen, allernoodzakelijkst is.
Vandaar de vraag naar landbouwkundig onderwijs en naar
gepaste leerboeken over de Natuur- en Scheikunde, welke
wetenschappen men met regt als grondslagen beschouwt van
eene meer doelmatige en winstgevende uitoefening van on-
derscheidene landelijke werkzaamheden, van handwerken en
fabriekarbeid, van nering en hantering. Zoo lang echter de
schooltijd voor onze jeugd in de steden en ten platten lande
zoo beperkt blijft als tegenwoordig; zoo lang de individueele
vrijheid, ook voor de ärmsten en onwetendsten — thans
meer dan vroeger luid verkondigd — een zware hinderpaal
zal blijven voor de invoering van een verpligt en geregeld
schoolbezoek; zoo lang zal er vooreerst nog wel niet aan te
denken vallen, om op de lagere volksscholen ten platten
lande een opzettelijk wetenschappelijk landbouwkundig on-