Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE KIKVORSCH. 4-5
meest door de menschen gejaagd, om gegeten te worden.
De landkïkvorscli wordt ongeveer even zoo groot, is bruin
met donkere vlekken, doch aan den buik wat lichter van
kleur; deze leeft des zomers altijd op het land, voornamelijk
in tuinen en op het veld, waar hij het ongedierte verslindt.—
De jongen van deze soort hebben aanleiiling tot eene zonder-
linge fabel gegeven. Bïjgeloovige lieden verwonderden zich,
dat gedurende of kort na een frisschen zomerregen alle we-
gen en paden met jonge kikvorschen als bezaaid waren , en
konden niet begrijpen, waar die zoo spoedig van daan kwa-
men. Men meende, dat ze uit de lucht waren gevallen, en
vertelde nu, dat het kikvorschen had geregend. Intusschen
hebben naauwkeurige waarnemers ons het raadsel opgelost.
Do jonge kikvorschen verbergen zich namelijk op warme zo-
merdagen, om tegen de hitte beveiligd te zijn, in bet gras,
in gaten, onder steenen en aardkluiten; doch begint het te
regenen, dan verlaten zij hunne schuilhoeken, zijn verheugd
over de verandering van het weder en bedekken dan de aarde
dikwijls in zulk eene menigte, dat een mensch naauwelijks
plaats kan vinden, om zijnen voet neer te zetten.
De fraaiste soort is de hoor/ikikcoi'sch; deze is slechts vier
duimen lang, van boven van eene schoone groene kleur, en
van onderen witachtig met donkere strepen. Hij leeft des
zomers meest op boomen en struiken, verschuilt zich onder
de bladeren, en laat dikwijls zijn gekwak hooren, vooral wan-
neer het zal regenen. Wegens deze eigenschap is hij de
gunsteling der menschen geworden, en houdt men hem als
weêrprofeet op vele plaatsen in groote cere. Om hem dezen
post te doen vervullen , plaatst men hem in een tamelijk groot
glas, dat gedeeltelijk met water is gevuld. Dagen lang kan hij
daar op dezelfde plaats blijven zitten, zonder gebruik te maken
van dö gemakkelijke ladder, die men voor hem , om op en af