Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
DE HONIGBIJ.
Op geene vrije marktplaats uitloopen, al zwoeler en zwoeler.
Eindelijk slaat het tien nnr. Is nu de hemel helder, valt er
geen regen, en schudt de storm niet de takken der boomen,
dan zijn de koninginnen gered. Er is door velen van de aan-
wezigen besloten, de geliefde, met moeite en zweet opgebouw-
de stad te ontruimen en elders eene volkplanting te stichten.
Dit landverhuizen noemt men zwermen. Een der jonge
koninginnen, soms ook de oude, stelt zich aan de spits;
wie mee wil, volgt haar; waar zij zich ne{lerzet, daar iaat
ook haar gevolg zich neder. Op die wijze verlaten dikwijls
onderscheidene zwermen op éénen dag de moederstad. Is
echter het weder ongunstig voor het uitvliegen, is er storm en
regen aan den hemel, zoo wacht men somwijlen nog wel eeni-
gen lijd op beter weer, doch ook niet lang. Blijft de hemel
somber, zoo is het gedaan met het leven der koninginnen.
Behalve ééne worden nu alle vermoord, ja, de oude koningin
brengt dikwijls zelve hare kinderen om het leven.— Somtijds
is ook de koningin genoodzaakt, een tweegevecht te houden,
en haar slank ligchaam is daartoe met een goed wapen, den
scherpen angel voorzien. Zij vecht evenwel alleen met haars
gelijken. Verdwaalt namelijk eene vreemde koningin in hare
residentie, wat niet dikwijls, maar toch nu en dan in het voor-
jaar gebeurt, zoo wordt deze weldra door de werkbijen met een
oproerig gegons omringd. De regtmatige koningin, daardoor
opmerkzaam gemaakt, laat niet lang op zich wachten. Zij
breekt door den kring, om op de kampplaats te komen, eu
nu ontstaat er een strijd op leven en dood; beide willen
overwinnen of sterven. Maar de rust is hersteld, zoodra de
strijd is geëindigd, ja zelfs wanneer de vreemde koningin
de overwinning behaalt cn den nu ledigen troon bestijgt.
In dat geval reinigt men haar, schuijert baar het stof uit
de haren van het hoofd en de oogen, even als de eigene ko-