Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26 DE BERKENBOOM.
zijn einde heeft bereikt, en de zon zich weder als een vurige
kogel, zonder onder te gaan, rondom den horizon beweegt,
thans worden de berkenstammen voor den dag gehaald, om
uit deze het geraamte van de zomertent te bouwen. Alsof
ze goud en zilver waren, zoo vererven die stammen van
vader op kind. Waar is een boom, die in zulke wijde
kringen zegen verspreidt als de berk? Met regt bezingen
hem dan ook de volken der noordelijke landen in lofliederen,
gelijk wij die aanheffen ter eere van den eik.
IBfiï: HO^'KÏBIX
De bij leidt niet als de adelaar een ongezellig leven. Ter-
wijl deze op den koelen top van eene rots in de eenzaamheid
zit, of met overal scherp rondziende oogen zijn wijd uitgestrekt
gebied doorvliegt, om ieder van zijns gelijken, die er zich in
vestigen wil, te verdrijven, leeft de bij, verdraagzaam als de
duif, in de enge ruimte eens bijenkorfs met duizende van
de haren in de beste eendragt. De duif kan zich echter
niet, als de bij, beroemen eene residentie te hebben; ja,
wat meer zegt, de bij heeft onder alle residentiën op aarde
de eerste en oudste. Voor het volk van Israël koning Da-
vid in zijne hoofdstad Jeruzalem huldigde, had het bijenvolkje
raeds duizende van jaren zoo al geen' koning, dan toch
eene koningin, en nog op den huidigen dag zit bij haar eene
koninklijke vrouw op den troon, die rank en slank van lijf
en wel een hoofd grooter is dan al hare onderdanen. En,
dit moet men haar ter eere nageven, zij weet zich in alle
opzigten ook als eene voorname dame te gedragen. Zij gaat
niet mee aan den arbeid en Iaat zich zelden buiten hare
hofplaats zien. Ook ziet men haar niet anders, dan omstuwd