Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE BERKENBOOM. 33
zoldering is vastgemaakt. Trekt de grootmoeder nu aan bet
naar beneden hangende touw, dan komt de stam in bewe-
ging, en de daaraan hangende wieg met het kind gaat dan
tusschen de zoldering en den vloer op en neer. Zoo wiegt
de berk bij deze volken zelfs de kinderen groot, en als deze
zoet en gehoorzaam zijh, dan behoeft de roede van berken-
rijs niet bij hen gebruikt te worden.
Is de vader der kinderen een schrijnwerker of draaijer,
dan vervaardigt hij uit het berkenhout, dat vaster en veer-
krachtiger is dan dat van dennen, linden en wilgen, onder-
scheidene dingen, b. v. tafels, stoelen, kruiken, doozen enz.
Terwijl hij arbeidt, zit zijn jongste zoontje op den vloer
van de werkplaats en speelt met de gekrulde berkenspanen ;
maar de oudere kinderen vlechten schoenen, zakken en de-
kens uit den taaijen lederachtigen bast, en leeren daarbij nog
menig nuttig spreukje van buiten. Heeft het vlijtige huisge-
zin zijn dagwerk volbragt en van de berkenborden met de
berkenlepels zijn avondeten genuttigd , zoo leggen zich allen
ter ruste. Hunne bedden zijn echter niet met vederen, maar
met gedroogde berkenbladeren gevuld, die de kinderen in den
herfst uit het bosch hebben gehaald. Desniettemin slaapt oud
en jong gerust en vast op dit bed, wijl allen den geheelen
dag vlijtig gearbeid hebben ; en hun morgengebed stijgt har-
telijker tot God omhoog, dan van zoo menigeen, die op het
zachte eiderdons den versterkenden slaap niet weet te schatten,
wijl hij des avonds noch de vermoeidheid des ligchaams kent,
noch des morgens de vernieuwde kracht voor het aanstaande
dagwerk gevoelt.
Heeft de nijvere familie vele voorwerpen vervaardigd,
zoo trekt de moeder met den voorraad naar het naaste
stadje, *s winters met eene slede van berkenhout, 's zo-
mers met eenen wagen van dezelfde stof. De weg naar het