Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
15 DE ZAADKORREL.

hoe glanzend en gezond daarentegen, wanneer gij den tijd
afwacht, dat de kelk zich van zelve opent!
De dennekegel behoudt zijne zaadkorrels gedurende den
geheelen winter bij zich. Harsachtige houtschubben liggen in
rijen rondom den kegel, gelijk de leijen op het dak van som-
mige kerktorens. De eene bedekt de andere voor de helft, en
deze weder de volgende. Onder iedere van die schubben liggen
nu een paar zaadkorrels, en de digte ligging der schubben,
alsmede hare harsachtige natuur, maken het regen en sneeuw,
koude en wind onmogelijk, die teêre zaadkorrels te schaden.
Komt evenwel de lieve lente in het land, zoo rigten alle
schubben zich in de hoogte. Uit honderd deuren vliegen dan
de zaadkorrels gezond en wel naar buiten, en daar ieder een
vleugeltje heeft, zoo kan de wind ze heinde en ver, over
berg en dal, verspreiden. Even als het dennenzaad, verlaat
ook het zaad der meeste andere planten zijnen geboortegrond ,
zoodra het daartoe rijp is geworden; en daar de zorgdragende
plant niet van hare plaats kan komen, en hare kinderen
zich echter gaarne in de wijde wereld willen begeven, zoo
zijn ter wille van dezen reislust onderscheidene toestellen
gemaakt. Vele zaadkorrels hebben, even als het dennenzaad,
vleugels, en nemen hare vlngt nu over de heg naar den
tuin van een' buurman, dan naar eene steile rots, dan weder
naar een' ouden muur. Andere daarentegen reizen niet met
vleugels, gelijk de vogels, maar stijgen op eene andere wijze,
even als luchtreizigers met hunnen luchtbol, in de hoogte.
Deze korrels hebben aan de spits van hare zaadhuid een steel-
tje, waaraan een kleine ronde scherm van witte draden is uit-
gesponnen, gelijk gij dit bij de paardebloem en dergelijke
planten zien kunt. De zachtste ademtogt des winds rukt het
zaad met zijn' valscherm van het plantje af, voert het als een*
luchtreiziger naar boven, stuurt het zelfs over breede rivieren