Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
HET KWIKZILVER.
en wanneer hij zijne zaken goed doet, zoo verkrijgt hij eene
fraaije, scharlaken roode verfstof, die men cinnaber of ver-
miljoen noemt.
Zelfs in de potjes van den apotheker laat het zich opslui-
ten, en wandelt daaruit naar de hospitalen, om den dood
te verdrijven, als het gelukken wil.
In dunne glazen buisjes gesloten, hebt gij het zeker reeds
dikwijls in de kamer bij het venster aan een smal, lang
plankje zien hangen. Daar is het zelfs een weêrprofeet en,
zonder uit het raam te kijken, voorspelt het u, welk weder
het daar buiten worden zal, en zegt u, of gij een' zonne-
scherm of eene paraplui moet medenemen. Den schipper op
zee kondigt het een aanstaanden storm aan, zoodat deze
daarnaar zijne maatregelen kan nemen; den reiziger op de
bergen en hem, die met een luchtschip in de hoogte stijgt,
zegt het kwikzilver zelfs, hoe veel duizende ellen zij boven
de zee zijn. weet het beter dan gij, hoe warm het is;
en hoewel het als weerprofeet nu en dan Wel eens zonne-
schijn in plaats van regen verkondigt, en daarmede u en
voornamelijk de wasch vrouwen eene leelijke poets speelt, zoo
bedriegt het u als warmtemeter evenwel nimmer (*). In eene
kleine, boven en onder geslotene glazen buis gekerkerd,
rijst het trapsgewijze in de hoogte, wanneer de lucht war-
mer wordt, en daalt ook weder, als de warmte vermindert.
Zonder dezen gevoeligen warmtemeter zouden wij niet
weten, hoe warm of koud bet in andere landen is, en de
stoker van eene oranjerie zou altijd in angst zijn, of hij
zijne bloemen wel de vereischte luchtwarmte gaf. Nu zegt
hem het kwikzilver, hoe hard hij stoken moet, om de
(*) Dg barometer wijst eigenlijk slechts de drukking der lucht
aan; als weêrglas is hij hoogst onzeker.