Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
9 HET KWIKZILVER.
vat, dat even als een molensteen in het rond draait, en brengt
dan den vriend van het zilver, het kwikzilver, ook in dit vat.
Vrolijk beweegt zich nu het kwikzilver in heel kleine drop-
pels mede in het rond. Zonder zich om het koper te be-
kreunen, grijpt hij het eene zilverdeeltje voor, het andere na,
en zoekt in deze draaijende danszaal, nu boven, dan beneden,
nu schielijk, dan langzaam, zoo lang in het rond, tot al het
zilver met hem danst. Dan eerst heeft de pret een einde.
In eenen klomp vereenigd liggen onze dansers vermoeid op
den grond, en worden nu in een vat op het vuur geplaatst,
alsof ze thans ook te zamen warm moesten worden. Maar
dan slaat het uur van scheiden; want de hitte doet het arme
kwikzilver als damp vervliegen. Terwijl het zilver verlaten
en alleen achterblijft', moet het kwikzilver door buizen gaan,
die in koud water liggen; hier moet het afkoelen, om daar-
na op nieuw ander zilver in zijne schuilplaatsen op te zoe-
ken. Zijn leven is een onophoudelijk vind^ en verliezen.
Ook door het goud voelt het kwikzilver zich bijzonder
aangetrokken. Zelf een edel metaal, houdt het zich het
liefst bij het edele op, en blijft ook, even als alle edele me-
talen, altijd blank en rein, terwijl het onedele koper, tot
ergenis der keukenmeiden, ligt door water en zure stoffen
verontreinigd wordt.— Gaat gij naar den goudsmid, dan
kunt gij zien, hoe het zelfs vriendschap sticht tusschen het zil-
ver en het goud , zoo innig en vast, dat het zilver geheel en al
goud schijnt geworden te zijn. Bij den spiegelmaker verbindt
het zelfs glas en zink vriendschappelijk aaneen; zeker, omdat
het een vijand van morsigheid is en u opwekken wil, in den
spiegel te zien, of hier of daar ook een vlek uw aangezigt
heeft verontreinigd. De schilder maakt van het kwikzilver
eene schoone roode verf. Hij vermengt namelijk op eene
kunstige wijze één deel zwavel onder zes deelen kwikzilver.