Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET IJZEll.
de kamer binnentrad, verhaalde haar dochtertje haar vol
vreugde alles weder, wat zij zoo even meende gehoord te
hebben.
HKT KWIHZIIiVKR.
In de heete luchtstreek vallen de zonnestralen soms in den
zomer 's middags om 12 uur zoo loodregt naar beneden,
dat een hooge toren, noch een raensch zijne schaduw behoudt;
en in den winter is het daar nog zoo warm, dat het water
altijd vloeibaar blijft en nimmer tot sneeuw of ijs bevriest.
Een' mensch, die daar leeft, zal het wel wonderlijk voorko-
men, wanneer men hem vertelt, dat er landen zijn, waar
het water in den winter zoo hard wordt, dat men er op
gaan kan, en hij zal het naauwelijks willen gelooven, dat
men uit dit steenharde water paardekribben bouwt en deze op
de straten voor de herbergen plaatst, zoo als wel in Petersburg
geschiedt.
Maar wat zegt gij er van, dat er bij ons een steen, of lie-
ver, een metaal is, dat gij, even als water, in een glas gieten
en in droppels er weder kunt laten uitloopen; doch dat in lan-
den, welke veel kouder dan het onze zijn, ook hard als ijs
wordt, zoodat men het hameren en tot bekers verarbeiden
kan? — Dit metaal noemt men kwikzilver. Bij ons wordt het
nimmer een vast ligchaam, maar blijft steeds vloeibaar, en
wanneer gij er eenen vijver mee vuldet, dat zoudt gij met een
digt, zwaar ijzeren bootje er op uw gemak in kunnen rondroei-
jen. Naamt gij echter een zilveren bootje, zoo zoude het daar-
mee gaan als met een stukje suiker, dat in het water wordt
geworpen. Dit smelt, en zoo zou nu ook het bootje in den
kwikzilvervijver smelten, en gij zoudt dan misschien angstig