Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
4 HET IJZER.
Een groote emmer kwam aan een touw, even als in een'
put, tot ons naar beneden; hierin werd ik met eene menigte
van mijne medgezellen geworpen, en de emmer vervolgens
in de hoogte getrokken.
Onze boot moet zeer diep onder de aarde geweest zijn;
want het duurde lang, voor wij het daglicht zagen. Toen
wij naar boven stegen, begeleidde ons eerst nog het licht van
de boot; maar weldra bevonden wij ons geheel en al in de
duisternis. Ik wenschte mij in stilte goede m's, gelijk ik
dikwijls van de bergwerkers gehoord had , wanneer hunne
kameraden naar omhoog gingen. Langzamerhand begon het
te schemeren, en hoe hooger wij kwamen, des te lichter werd het,
totdat wij eindelijk geheel en al door het zonnelicht beschenen
werden. Deze togt maakte aan mijn onderaardsch leven een
einde. Ik werd nu met mijne reisgenooten onder den vrijen
hemel op een grooten hoop ijzererts geworpen , en ik weet
nog zeer goed, hoe ik mij verheugde, wanneer ik des daags
de zon aanschouwde en des nachts de tallooze sterren zag
flonkeren. Maar op vreugde volgt dikwijls lijden. Na eeni-
gen tijd bragt men ons op breede, dunne lagen talhout, dat
in brand gestoken werd.
Mijne vriendin, de zwavel, die mij tot dien tijd niet
verlaten had, ja, sedert overoude tijden, in lief en leed
mij altijd getrouw was bijgebleven , kon de hitte niet
verdragen en moest van mij scheiden (*). Zij ging als
damp in de hoogte, en ik heb later niets weder van haar
vernomen. Ik hield het goed op den brandstapel uit;
maar ten laatste werd ik geheel murw geroosterd. Doch dat
(*) Ofschoon het ijzer soms ook zuiver of gedegen, dikwijls ook
met vele stoffen vermengd aangetroffen wordt, is het met zwavel
vermengd ijzer, volgens nLUMENnACH, wel het nienigvuldigst in de
nntnnr vorspreifl.