Boekgegevens
Titel: De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Auteur: Enklaar, Johannes Eliza
Uitgave: Deventer: W.F.P. Enklaar, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3581
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202656
Onderwerp: Scheikunde: anorganische chemie: algemeen
Trefwoord: Anorganische chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Vorige scan Volgende scanScanned page
De vloeistoffen ondergaan bij het mengen veranderingen; er
heeft daarbij omzetting plaats van arbeidsvermogen. Dienten-
gevolge zijn de eigenschappen van zulk een mengsel niet geheel
additief. Contractie en warmte-ontwikkeling bij het mengen
van alcohol en water. Ook hier bemerkt men den weder-
keerigen invloed der gemengde vloeistoffen op elkander, vooral
in de verandering van de vrie.s- en kookpunten.
Het kookpunt van zulk een mengsel verschilt altijd van dat
der bestanddeelen. Dit vloeit daaruit voort, dat hoewel bij het
vermengen van een vloeistof A met een vloeistof B, de damp-
spanning van beiden vermindert, de dampspanning van het
mengsel bij elke temperatuur gelijk is aan de som van deze
verminderde dampspanningen der bestanddeelen en het koken
ititreedt in een open vat, zoodra die som gelijk is aan de
drukking van den dampkring.
Onderwerpt men een mengsel van aethylalcohol en water
aan distillatie, dan ligt het kookpunt gedurende het geheele
verloop der bewerking tusschen dat van het water en dat van
den alcohol. Er gaat dus voortdurend een mengsel van alcohol
en water over en op een bepaald oogenblik bevat de retort
slechts water. Een mengsel van aethylalcohol en water is
dus door distillatie in zijn bestanddeelen te scheiden.
Het kookpunt van een mengsel van 75 proc. propylalcohol
(Kp. 97") en 25 proc. water (Kp. 100") ligt onder Distil-
leert men een mengsel van zulke stoffen, dan gaat een mengsel
van 75 proc van den alcohol en 25 proc. water als het meest
vluchtige, dat gevormd kan worden, in de grootste hoeveelheid
over; terwijl de retort, als de bewerking na eenigen tijd wordt
afgebroken, die vloeistof bevat, welke in betrekking tot het ge-
noemde mengsel in overmaat aanwezig was. Begint men met een
mengsel van 50 proc. van den alcohol en 50 proc. water, dan
blijft er water in de retort, terwijl de laatste spoedig slechts
propylalcohol bevat, als men van een mengsel van 90 proc.
van den alcohol en 10 proc. water was uitgegaan.
Bij de distillatie van een mengsel van mierenzuur en water
vindt men het kookpunt hooger dan dat van elk der bestanddeelen.
In dat geval blijft in de retort het mengsel van beide stoffen