Boekgegevens
Titel: De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Auteur: Enklaar, Johannes Eliza
Uitgave: Deventer: W.F.P. Enklaar, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3581
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202656
Onderwerp: Scheikunde: anorganische chemie: algemeen
Trefwoord: Anorganische chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Vorige scan Volgende scanScanned page
MENGSELS.
A. Eigenlijke mengsels.
§ 1. In een mengsel behouden de stollen onveranderd hare
eigenschappen; zij oefenen geen invloed op elkander uit en
kunnen zonder het verrichten van arbeid van elkander ge-
scheiden woi'den. Bij het ontstaan van een mengsel ontstaat
noch verdwijnt warmte, noch eenige andere vorm van arbeids-
vermogen. De verhouding tusschen de gewichten van de bestand-
deelen van een mengsel is onbepaald.
Als de eigenschappen van een stof de som zijn van die
harer bestanddeelen, noemt men de eerste ten opzichte van
de laatste additief. De eigenschappen van een mengsel zijn
additief. Buskruit is een mengsel van koolstof, zwavel en
salpeter. Lucht is een mengsel van de gassen stikstof, zuurstof
en argon.
B. Gelijhslaehiige mengsels of oplossingen.
§ 2. Vaste stoffen en vloeistoffen. De eigenschappen van
deze mengsels zijn in hoofdzaak de som van de eigenschappein
van opgeloste stof en oplosmiddel. Evenwel oefenen beiden
eenigen invloed op elkander uit. Het vriespunt o. a. van een
oplossing ligt lager dan dat van het zuivere oplosmiddel. Bij
het bevriezen wordt een gedeelte van het laatste vast. Het
kookpunt van een oplossing ligt hooger dan dat van het zuivere
oplosmiddel. Bij het koken ontwijkt het laatste in zuiveren
toestand als damp. Bij het tot stand komen van zulk een
oplossing heeft omzetting van arbeidsvermogen plaats, hoofd-
zakelijk tengevolge van de verandering van aggregaatstoestand
van de vaste stof. In den regel verdwijnt hierbij warmte als
zoodanig. Koudmakende mengsels.
De gewichtsverhouding tusschen het oplosmiddel en de vaste