Boekgegevens
Titel: De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Auteur: Enklaar, Johannes Eliza
Uitgave: Deventer: W.F.P. Enklaar, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3581
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202656
Onderwerp: Scheikunde: anorganische chemie: algemeen
Trefwoord: Anorganische chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Vorige scan Volgende scanScanned page
'29
Men zegt, dat een stof geoxi/deerd of gereduceerd wordt, als
de hoeveelheid zuurstof, chloor, zuurhestanddeelen en daarmede
gelijk staande stoffen in verhouding tot de andere bestanddeelen
vermeerderd of verminderd worden ; daarbij kan er een splitsing
in meerdere stoffen plaais vinden. Zoo heet bv. met het oog
op Fe203, Fe2Clg, Fe2(S04)3 elke werking een reductie, waardoor
een omzetting in Fe of FeO, in Fe of FeCl2 en in FeSO^
plaats vindt; terwijl men van een oxydatie spreekt, als laatst
genoemde stoflen in de eerstgenoemden omgezet worden. Een
omzetting van CH^ in CO2 en 2H2O is oxydatie met splitsing^
Een oxydatie of reductie kan geheel of gedeeltelijk zijn; wordt
een ferri- een ferroverbinding, dan spreekt men van een gedeel-
telijke reductie.
Elke werking, waardoor een stof ontstaat, die meer bestand-
deelen bevat of die om een of andere reden als meer samen-
gesteld moet beschouwd worden, dan de stof waarvan men
uitging, heet synthese. De omzetting van een samengestelde stof
in een lïieer eenvoudige noemt men analyse. Bij de koolstof-
verbindingen noemt men een stof des te samengestelder, naar-
mate zij per molecule meer koolstofatomen bevat.
Waar een stof door verhitting in damptoestand gebracht
wordt en de damp door afkoeling zonder eerst vloeibaar te
worden weder vast wordt, spreekt men van sublimatie.
Droge distillatie is het verhitten van stoffen zonder toetreding
van lucht, waarbij de overgaande dampen en gassen in de
koudere gedeelten van den toestel geheel of gedeeltelijk ver-
dicht worden.
Omkristalliseeren noemt men de bewerking, waardoor een
stof gezuiverd wordt door ze op te lossen, de oplossing wat in
in te dampen, gedeeltelijk te laten uitkristalliseeren en dit
telkens met de verkregen kristallen te herhalen. De eerste
gedeelten bestaan dan reeds uit de stof met slechts zeer weinig
van de onzuiverheden. Men scheidt de kristallen telkens van de
vloeistof, de moerloog, waarin de onzuiverheden meer en meer
opgehoopt worden.