Boekgegevens
Titel: De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Auteur: Enklaar, Johannes Eliza
Uitgave: Deventer: W.F.P. Enklaar, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3581
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202656
Onderwerp: Scheikunde: anorganische chemie: algemeen
Trefwoord: Anorganische chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
om buskruit te doen ontploften. Onder den invloed van platina-
spons vereenigt zich zwaveldioxyde met zuurstof, waterstof met
zuurstof enz Dit is de beteekenis van het verwarmen, waar-
door men de reacties pleegt te doen intreden. Uit dit oogpunt
zijn de werkingen te beschouwen, waarbij een bepaalde hoeveel-
heid van een stof een onbepaalde hoeveelheid van een andere
kan omzetten, zonder zelf blijvend te veranderen. Zulk een rol
speelt NO bij de zwavelzuurfabrikage, azijnzuur bij de bereiding
van loodwit en CUSO4 bij het proces Deacon van chloorbereiding,
CojO.') bij de ontwikkeling van zuurstof uit chloorkalk enz.
Sommige scheikundige reacties verloopen, eens ingetreden, snel
en volledig in een bepaalde richting onder omzetting van veel
•scheikundig arbeidsvermogen in warmte. Zij zijn te vergelijken
met een vallenden steen. Hiertoe behooren de meeste verbran-
dingsverschijnsels, de omzettingen van ontploffende mengsels enz.
Andere reacties verloopen langzaam en geleidelijk naarmate
er arbeidsvermogen wordt aangevoerd. Zij komen overeen
met een steen, die stijgt. Hiertoe behoort de ontleding van
alle exotherme verbindingen
Andere scheikundige reacties kunnen onder dezelfde uit-
wendige omstandigheden van drukking, temperatuur enz. in
tegenovergestelde richting plaats vinden. Men noemt ze om-
Iceerhare reacties. Zij zijn te vergelijken met een steen, die
op een horizontaal vlak zich in tegenstelde richtingen bewegen
kan Zoo hebben onder dezelfde omstandigheden de beide
volgende reacties plaats:
2 BaOj = 2 BaO + Oj
en 2 BaO + O2 = 2 BaOj.
Er ontstaat dan, als de geringste verandering in drukking,
in temperatuur enz. de verhouding der hoeveelheden van de
verschillende stoffer, wijzigt, een bewegelijk evenwicht, waarbij
in denzelfden tijd evenveel stoffen in den éénen zin als in den
anderen omgezet worden. Het tot stand komen van het nieuwe
evenwicht bij een wijziging der werkzame omstandigheden
geschiedt altijd door een werking, tegenovergesteld aan die,
waardoor het evenwicht verstoord werd. Heeft men b. v.
BaOj in een gesloten ruimte op een bepaalde temperatuur en