Boekgegevens
Titel: De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Auteur: Enklaar, Johannes Eliza
Uitgave: Deventer: W.F.P. Enklaar, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3581
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202656
Onderwerp: Scheikunde: anorganische chemie: algemeen
Trefwoord: Anorganische chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
GROEP VII. GROEP VIII.
Fluor F1 I'J -IJzer Fe 56 Palladium Pd 106,7
Chloor Cl 35,5 Nikkel Ni 58,5 Osmium Os 191,6
Mangaan Mn 55,1 Cobalt Co 59,1 Iridium Ir 193,2
Bromium Br 79,96 Ruthenium Rh 103,1 ,Platina Pt 194,8
'Jodium J 126,86 Rhodium Ru 103,8
De formules van de hoogste zoutvormende oxyden van de ele-
menten der groepen I, 11, Hl, IV, V, VI en VII zijn resp. RjO, RO,
RjOa, ROj, R2O5, ro3 en RjO^, terwijl vele van groep VIII
tot formules hebben RO^. De formules der correspondeerende
chloriden zijn voor groep I, II, Hl en IV RCl, RClj, RCl, en
RCl,, en van de waterslofverbindingen van de groepen V, VI
en VH zijn resp. RH3, RHj en RH.
§ 13 Aard en verloop der scheikundige werkingen. De
scheikundige werkingen kunnen zijn : addities, siibslitulies,
3" dubbele ontledingen. Een additie is het opnemen van
atomen of atoomgroepen in het molecule. Als voorbeelden
kunnen gelden de reacties, uitgedrukt door de volgende ver-
gelijkingen :
Hg -f CI2 = HgCl2
en C2H4 -I- CI2 = C2H4CI2.
Een substitutie is het vervangen van atomen of atoomgroepen
in het molecule door aequivalente atomen of atoomgroepen.
Zn + H2S0j, = H2 + ZnSO^.
Verwisselen in twee moleculen aequivalente atomen ot
atoomgroepen wederkeerig van plaats, dan heeft men dubbele
ontleding.
KOH + HNO3 = HOH -I- KNO3.
De meeste scheikundige werkingen hebben eerst plaats, als
een weerstand, veelal gering, overwonnen is, waarvoor eenige
arbeid verricht moet worden. Die arbeid is te vergelijken met
het overwinnen van wrijving bij mechanische bewegingen.
Waterstof- en chloorknalgas veranderen eerst resp. in water
en chloorwaterstof, als er een lichtstraal op valt of er een
vonk door springt. Een vonk of iets dergelijks wordt vereischt,