Boekgegevens
Titel: De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Auteur: Enklaar, Johannes Eliza
Uitgave: Deventer: W.F.P. Enklaar, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3581
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202656
Onderwerp: Scheikunde: anorganische chemie: algemeen
Trefwoord: Anorganische chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
CuSO^ resp. ulkalisrli en zuur; de zure zouten NaHCOa en
K2HPO4 neutraal. Een zuur- en een basisch zout bevatten, ver-
geleken met het normale zout, resp. meer bestanddeelen van
het zuur en van de base. Dit komt het beste uit, als men
de zouten beschouwt als samenge.steld uit watervrij zuur en
watervrije base. Zoo heeft men het zure zout NaHCOj (HjO
Na20 2GO2) en het normale zout Na2C03 (Na20 CO2); de
basische zouten Bi N03(0H)2 (BijOj 2H2O N2O5) en Bi(N03)20H
(BijO, H2O 2N2O5) en het normale zout Bi(N03)3 (Bi20,,3N205).
De nomenclatuur der zouten blijkt voldoende uit de vol-
gende voorbeelden. K3P04 trikaliumphosphaat, KjHPO^ hydro-
dikaliumiihosphaat, KH2PO4 kaliumdihydrophosphaat.
Zouten, die meer dan één metaal of meer dan één zuurrest
bevatten, noemt men duhbelzouten (KNaC03;CaC2H302Cl.)
Vele zouten nemen hij het kristalliseeren uit de oplossing water
in sclieikundige verbinding op, dat zij behoeven om den kristalvorm
aan te nemen. Dit watei', dat i)ij verhitting uitgedreven wordt,
heet kristalwater (NajB^O^ IOH2O; K2Al2(SO^)4 24 H2O).
§ 12. Metalen en metalloïden. Rangschikking der elementen.
Metalen vertoonen eenige physische kenmerken, o. a. een goed
geleidingsvermogen voor warmte en electriciteit; de oxyden
van metalen zijn veelal basisch, de verbindingen met halogenen
zijn in den regel zouten; met waterstof verbinden de metalen
zich niet of slechts zeer los en slechts onder bijzondere omstan-
digheden
De oxyden der metalloïden zijn in den regel zuurvormend;
de halogeenverbindingen zijn gemengde zuuranhydriden, die met
water zuren geven (PCI, 3 H2O = H3PO3 -l- 3 HCl); de
metalloïden verbinden zich allen (borium uitgezonderd) gemakkelijk
met waterstof. De eigenschappen van metalen en metalloïden
gaan geleidelijk in elkander over; een scherpe grenslijn tussclieii
Ijeide is niet te trekken.
De verdeeling, welke het best die elementen vereenigt, welke
in de belangrijkste eigenschappen overeenkomen, is die van
Mendelejetf; liet zoogenaamde riatuurlijke stelsel. Het bevat
onderstaande groepen:
Waterstof H at. gew. = 1. (Strikt genomen hebben onder-