Boekgegevens
Titel: De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Auteur: Enklaar, Johannes Eliza
Uitgave: Deventer: W.F.P. Enklaar, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3581
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202656
Onderwerp: Scheikunde: anorganische chemie: algemeen
Trefwoord: Anorganische chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÖBB—BSHi——S—
kristallen verkrijgen van het zout Na3SbS4,9H20, dat als
Schlippe's zout bekend is. In de kalk der gasfabrieken vindt
men het calciumthiocarbonaat, dat uit CS2 en CaS ontstaat:
CS2 + CaS = CaCSg.
Alle sulphozouten worden, vaak onder afscheiding van S
altijd van H2S, door zuren ontleed.
(NH4)2SnS3 + 2 HCl = 2 NH4CI + H2SnS3
HjS + SnS2
Sulphozouten ontstaan ook door direkte substitutie van zuurstof
in de oxyzouten door zwavel.
NajAsO^ + 4 HjS = Na2AsS4 + 4 H2O,
Onder een zuurrest verstaat men het molecule van een zuur,
verminderd met de door metalen verplaatsbare waterstof. De
zuurresten van salpeterzuur, zwavelzuur en zoutzuur zijn resp.
NO3, SOj en Cl. De oxyden heeten ten opzichte van de
correspondeerende basen en zuren anhydriden; KjO en SO3
zijn anhydriden van KOH en van H2SO4.
Zuren, die met dezelfde base 1, 2, n verschillende zouten
kunnen vormen, heeten 1, 2, n basische zuren. Basen, die met
hetzelfde zuur 1, 2, n vei'schillende zouten kimnen vormen,
heeten 1, 2, n zurige basen. Men drukt dit bij de oxybasen
en oxyzuren in de formule uit door aan het radicaal 1, 2, n
groepen OH te hechten.
Salpeterzuur, zwavelzuur en phosphorzuur zijn resp. één-,
twee- en driebasisch met de formules HONO2, ^H0)2S02 en
(H0)3P0. Onderphosphorigzuur en phosphorigzuur zijn resp.
één- en twee basisch, hetwelk uitgedrukt is in de formules
H0(PH20) en (H0)2 (PHO). Eén-, twee- driezurige basen
zijn resp. KOH, Ca(0H)2 en A1(0H)3.
Zouten, ontstaan door de verplaatsing van alle verplaatsbare
waterstof van het zuur door metalen ot door verplaatsing van
alle verplaatsbare waterstof van de base door zuurradicalen
noemt men normaal. Zij reageeren dikwijls neutraal op lak-
moes; bevatten zij echter de bestanddeelen van sterke zuren,
dan kunnen zij zuur reageeren; terwijl de reactie alkalisch kan
zijn, als sterke basen deel genomen hebben aan de vorming
dier zouten. Zoo reageeren de normale zouten Na2C03 en