Boekgegevens
Titel: De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Auteur: Enklaar, Johannes Eliza
Uitgave: Deventer: W.F.P. Enklaar, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3581
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202656
Onderwerp: Scheikunde: anorganische chemie: algemeen
Trefwoord: Anorganische chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
in aanraking komen. Zoo Ls aluminiiimhydroxyde tegenover
kalium- en natriumliydro.xyde een zuur, tegenover zwavelzuur
een base.
Men kan zich voorstellen, dat bij het proces der zoutvorming
uit zuur en base de waterstof van het eerste door het metaal
van de laatste, of de waterstof van de laatste door het radicaal
van het eerste verplaatst wordt.
H0N02 + K0H = K0N02 + H2 0
H0N02-hK0H = H2 0 + K0N02.
De halogenen (Cl, Br, FI en J) kunnen zich onmiddellijk
met waterstof tot zuren en met metalen tot zouten verbinden
(HCl, KCl enz.). Zulke zuren en zouten heeten respect.
haloïdzuren en haloïdzoulen.
De zuurstofbevattende zuren en zouten noemt men oxyzuren
en oxyzouten. Zwavel en zuurstof behooren tot dezelfde groep
van het natuurlijke stelsel; dientengevolge hebben oxyden en
sulphiden veel overeenkomst met elkander. Ook de laatsten
vormen basen, zuren en zouten, die men be,schouwen kan als
de overeenkomstige zuurstofverbindingen, waarin de zuurstof
vervangen is door zwavel. Men heeft basische., zure en indiffe-
rente sulphiden. Kalium-, natrium- en ammoniumsulphide
K2S, NajS, (NH4)2S behooren tot de eersten; zij vormen met
zwavelwaterstof (HjS) de stclpholasen kalium-, natrium-, ammo-
niumhydrosulphide (KSH, NaSH, NH^SH). Tindisulphide (SnS2),
antimoniumtri- en pentasulphide vSb2S3 en Sb2S5), arsenicumtri-
sulphide (AsjSj) enz. zijn zure sulphiden, waarmede de sulpho-
zuren H2SnS3, HjSbSj en HjSbS^, HjAsSg enz. correspondeeren.
Basische en zure sulphiden vormen met elkander sulphozouten.
Dit geschiedt 0. a. als een der genoemde zure sulphiden met
geel ammoniumsulphide of met natrium- of kaliumsulphide in
aanraking komt.
SnS2 -h (NH4)2S = (NH4)2SnS3
ammoniumsulphostannaat.
AS2S3 -I- 3 Na2S = 2 Na3AsS3
natriumsulpharseniet.
Door koken van NajS met Sb2S5 en S kan men fraaie