Boekgegevens
Titel: De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Auteur: Enklaar, Johannes Eliza
Uitgave: Deventer: W.F.P. Enklaar, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3581
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202656
Onderwerp: Scheikunde: anorganische chemie: algemeen
Trefwoord: Anorganische chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï
IQ
vereischen jQor de verbranding lot knoldioxyde 12 gr. koolstof
(diamant) 943 K en CO = 28 gr. kooloxyde 680 K; de ver-
branding van 12 gr. koolstof tot kooloxyde moet dus voortbrengen
943—680 = 263 K.
De warmte, door een reactie ontstaan, wordt op de volgende
wijze in de scheikundige vergelijkingen uitgedrukt:
C + O2 = C O2 + 943 K.
De laatsten worden door die toevoeging eei-st volledig, omdat
zij nu niet alleen de hoeveelheden der gevormde stoffen, maar
ook de ontwikkelde warmte aangeven. Bij het berekeneti der
hoeveelheid bij een reactie ontwikkelde warmte moeten iii den
regel correcties aangebracht worden voor den overgang van
den éénen aggregaatstoestand in den anderen, voor de warmte-
werking, die met het oplossen van stoffen gepaard gaat enz.
Wij laten die bijzonderheden hier buiten beschouwing.
§ 11. Basen, zuren, zouten. Men onderscheidt de oxyden
als basische, zure en indifferente oxyden. De eersten zijn, met
water verbonden, basen; de tweeden verbinden zich met water
tot zuren; de derden doen noch het een noch het ander.
Vele oxyden kunnen zich in verschillende verhoudingen met
water verbinden, waardoor verschillende zuren en basen ont-
slaan. Zulke basen en zureri noemt men ten opzichte van
andere, die meer water bevatten, docli overigens geen verschil
vertoonen, anhydridebasen en anhydridezuren. De correspon-
deerende zouten heeten anhydridezoiiten.
SiO^ -1- 2 HjO = H.SiO^ (1) PbO + H^O =Pb(OH)j (6)
SiOj + H,0 = HjSiOa (2) 3 PbO -t- 2 H^O =Pb305H4 (7)
3SiOj + 2 H20=H4Si308(3) AI2O3 + 3 H^O = AljO^H« (8)
SO3 + H20 = H2S04 (4) Al203 + 2H20=A1,05H, (9)
2SO3 -h Hj0=HJS207(5) AI2O3+ Hj0=Al20,H2 (10)
K^SiO^ (11)
KjSiOj (12)
Al2K2(Si308)2 (13)
Na2S04 (14)
Na2S207 (15)
12, 13 en 15 zijn anliydridezouten evenals K2Cr207,
waarvan het overeenkomstige zuur niet bekend is. 2 en 3