Boekgegevens
Titel: De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Auteur: Enklaar, Johannes Eliza
Uitgave: Deventer: W.F.P. Enklaar, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3581
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202656
Onderwerp: Scheikunde: anorganische chemie: algemeen
Trefwoord: Anorganische chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
blijkelijk geheele getallen. De ervaring leert, dat zij in den
regel ook kleine getallen zijn.
De waarheid van de wet van Gay-Lussac, betrefTende de
eenvoudige volumeverhoudingen, blijkt uit het feit, dat de schei-
kundige reacties uitgedrukt kunnen worden door vergelijkingen,
waarin de coëflicienten der formules (kleine) geheele getallen zijn.
Elk molecule toch vertegenwoordigt in gastoestand hetzelfde
volume.
§ 10. Warmte-ontwikkeling bij scheikundige werkingen. Reeds
Lavoisier leerde, dat bij het ontleden eener verbinding evenveel
warmte in scheikundig arbeidsvermogen of evenveel van het
laatste in de eerste wordt omgezet als bij het onl staan der
verbinding, doch dat de werking omgekeerd is in dien zin,
dat, als er bij de verbinding warmte overgaat in scheikundig
arbeidsvermogen of het laatste in de eei'ste, bij de ontleding
scheikundig arbeidsvermogen warmte of de laatste het eerste
wordt. Lavoisier drukte dit evenwel niet in genoemde termen
uit. Onder de vormingswarmte van een stof verslaat men de
hoeveelheid warmte., die ontstaat., walmeer 1 grammolecule van
de stof uit de elementen gevormd wordt. Deze grootheid kan
positief of negatief zijn; d. w. z. zij kan ontwikkelde of ver-
nietigde warmte aanduiden. Als eenheid nemen wij onder den
naam calorie de hoeveelheid warmte aan, die vereischt wordt
om 100 gr. water 1" in temperatuur te doen rijzen. Deze
eenheid wordt aangeduid door het teeken K.
De meest algemeene wet op dit gebied is die der standvastige
warmte-sommen, bekend onder den naam van „wetvan Uess"
zij luidt:
De hoeveelheid warmte., lij een scheikundige werking ontstaande.,
wordt uitsluitend bepaald door de stoffen, die bij het begin en
het einde der reactie aanwezig zijn en door den toestand., waarin
zij verkeeren; zij is geheel onafhankelijk van de voorbijgaande
verbindingen., die de stoffen aangaan bij den overgang van den
toestand van het begin tot dien van het einde der werking.
Men kan van deze wet gebruik maken, om langs indirecten
weg de vormingswarmte van verbindingen te bepalen, ook
daar, waar een directe bepaling niet geschieden kan. Zoo