Boekgegevens
Titel: De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Auteur: Enklaar, Johannes Eliza
Uitgave: Deventer: W.F.P. Enklaar, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3581
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202656
Onderwerp: Scheikunde: anorganische chemie: algemeen
Trefwoord: Anorganische chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
§ 9. Betrekking tusschen de wet der veelvoudige gewichts-
verhoudingen en de atomenleer. De beide gedeelten der wel
van de veelvoudige gewichtsverhoudingen zijn als gevolgen uit
de atomenleer af te leiden. Het ontdekken dier wetten door
Dalton heeft dan ook zeer veel bijgedragen tot het ontstaan
der atomistische opvatting.
Beschouwen wij twee verbindingen van de elementen A en
B, waarvan de formules zijn ApBy en A^Bs. Zij het atoom-
gewicht van A = a, dat van B = b; dan bestaan de gewichts-
verhoudingen p X a : q X b bij de eerste verbinding en
r X ïi • s X Ij bij de tweede; of p X a X r : q X 1) X r
bij de eerste en r X a X P • s X b X p hij de tweede.
De hoeveelheden van het element B, die in beide verbindingen
met dezelfde hoeveelheid van A verbonden zijn, verhouden zich
dan als q X b X r : s X b X P of als q X r : s X P-
Daar p, q, r en s geheele getallen zijn, zijn de producten
het ook. De ervaring leert, dat genoemde producten in den
regel kleine getallen zijn.
Ook het tweede gedeelte der genoemde wet vloeit uit de
atomenleer voort. Zijn A, B en C de atoomteekens van drie
elementen, a, b en c de respectievelijke atoorngewichten en
bestaan er verbindingen, die lot formules hebben ApBq, ArC» eu
B„Cw, dan hebben wij voor de gewichtsverhoudingen der
be.standdeelen in die verbindingen:
pXa:qXb, rXa:sXc enuxb:wxc
ofpXa:qXb, wXrXarwXsXc
ensXuXb:sXwXc
p X a
Het getal -----drukt nu de gewichtsverhouding uit der be-
^ X b
w X r X a
standdeelen van de verbinding ApB,„ terwijl —^^—^-^aangeeft
s X u X b
de verhouding van de hoeveelheden van de elementen A en
B, die zich rnet een gelijke iioeveelheid van C verbinden. De
veihouding der beide genoemde getallen is nu ^ X a ^ w X r X a
qXbsXiiXb
of ^^-^--De producten in teller en noemer ziin klaar-
q X w X r ^